Trivsel, nærvær
og mistrivsel
Nærvær i
bevægelse,
Yoga
Visualisering, mindfulness & meditation
Åndsnærvær;  
visdomstraditioners
lærdom
En frugtbar jord og vitale planter
Fortællinger fra det virkelige liv
Mest for teenagere
Forskningsartikler, bogkapitler mm.