top of page

AT DYRKE JORDEN

MADSKOV med mere 
EN HELHEDSPLAN FOR MADSELVFORSYNING
MED NATUREN SOM DYRKNINGSMODEL

Se & lyt til en kort intro til temaet, så du nemmere kan vælge, hvad du vil fordybe dig i.

Indledning og overblik

Kan man dyrke sin mad og samtidig være med til at opbygge jordens ressourcer, og uden at nedbryde livet omkring, kan jeg se en større mening med at være i live. Her fås konkret hjælp til at komme igang.

  • De konkrete træer og buske og flerårige produktive grøntsager, der kan indgå i en madskov, beskrives ved detaljerede planteportrætter.

  • Der gives specifikke designs for hvordan at samplante. 

  • Der suppleres med mere traditionelle planter og dyrkning af krydderurter, spiselige blomster og en-årige grøntsager.

  • Således kan dette afsnit være inspiration til en helhedsplan for dig, der er igang eller vil igang med at dyrke selv. 

Se hele arbejdsbogen som pdf her

I alt 707 sider (vær tålmodig når pdf åbner - den har en betragtelig størrelse, så billeder stadig fremstår fint og i høj kvalitet).

 

Helhedsplanen for madselvforsyning er inddelt i fire dele med i alt 17 kapitler. Nedenfor kan kapitlerne tilgås hver især, så man kan styre præcist efter det emne, man gerne vil fordybe sig i:

DEL 1. MADSKOVEN & KØKKENHAVEN

1. Planteoversigt (1 side)

2. Træer og buske i madskoven (69 sider)

3. Spiselige flerårige planter (54 sider)

4. Krydderurter (30 sider)

5. Køkkenhaven (40 sider)

6. Blomster (51 sider)

7. En madskov - hvad er det? (12 sider)

DEL 2. ALT DET ANDET

8. Drivhus & orangeri (34 sider)

9. Alt det andet man bør og kan gøre (51 sider)

DEL 3. DESIGN

10. Naturens geniale mønstre (30 sider)

11. Vanding og vand (24 sider)

12. Sten i designet (25 sider)

13. Højbede, mistbænke, pergolaer, stativer og skilte (35 sider)

14. Formidlere, der inspirerer til at dyrke efter naturens love (80 sider)

15. Egne design-eksempler (25 sider)

DEL 4. NATURENS LOVE OG VÆRDIGRUNDLAG

16. Jordfrugtbarhed og plantesundhed - fakta og viden (34 sider)
17. Værdier og visioner (51 sider)

 

For bedst overblik, tilgå hver af kapitlerne som pdf nedenfor:

forside planteplan.png

Indholds-oversigt

Forside + indholdsbeskrivelse + indholdsfortegnelse. 5 sider i alt.

Pdf vises ved at trykke på billede.

DEL 1. MADSKOVEN & KØKKENHAVEN

De konkrete træer, buske, grøntsager, krydderurter og blomster

planteoversigt.png

1. Planteoversigt

På én side er alle planter, der omtales nedenfor, samlet. Print den gerne ud eller hold den åben, så du kan følge med gennem de efterfølgende dokumenter.  

Se pdf ved at trykke på billede.

madskov_edited.jpg

2. Træer og buske i madskoven

Planteplanen er lavet ud fra ønsket om at lave en madskov, det vil sige mest muligt i den er spiseligt eller træerne befrugter hinandens eksistens og / eller er også nyttige for et diverst dyreliv i bred forstand. Den er delt op i 1) Frugttræer, 2) Nøddetræer, 3) Frugtbuske, 4) Andre træer, de vigtigste, 5) Andre træer, de særlige.

I alt pt. cirka 60 træer og buske.  

Se pdf ved at trykke på billedet, 69 sider.

IMG_4090.JPG

3. Spiselige flerårige planter
Bundvegetation, buske og klatreplanter

Planteplanen er delt op i: 1) Meget produktive spiselige planter, 2) Andre spiselige planter, 3) Spiselige bunddække-planter, 4) Spiselige løg.

Se pdf ved at trykke på billede, 54 sider.

DSC_0002.jpg

4. Krydderurter

Udelukkende mine yndlingskryd-derurter er taget med her. 

Se pdf ved at trykke på billede, 30 sider.

shutterstock_85381615.jpg

5. Køkkenhave

Her vises eksempel på det at dyrke gravefrit i udelukkende kompost; en metode der vinder stadigt mere indpas, og som er nem og logisk at følge. Udelukkende mine yndlings-enårige grøntsager er medtaget.

Se pdf ved at trykke på billede, 40 sider.

IMG_0933.HEIC

6. Blomster

Blomster er ikke kun til pryd, mange kan også spises. De bidrager med en diversitet af næringsstof-fertil mennesker og tiltrækningskraft på insekter. Her vises min 'must have' plan af blomster.

Se pdf ved at trykke på billede, 51 sider.

madskov_edited.jpg

7. En madskov - hvad er det?

En madskov byder på en stor mængde forskellige træer med især spiselige elementer, samt der er flere lag af buske og planter nedenunder, også med særligt fokus på det spiselige og diversiteten og plantesynergien. Madskoven er jordforbedrende og formentlig også CO2-lagrende. Mængden af afgrøder pr. kvadratmeter er meget større end i alle andre typer afgrødesystemer, bl.a. på grund af plantetætheden og brugen af de mange lag og zoner. Madskoven udgør et væsentligt supplement til fremtidens fødevareforsyning, og den kan etableres i såvel lille som stor skala. I pdf er der udover forklaringer også links til både korte og lidt længere video'er, der forklarer og viser madskovens grundprincipper og indhold.

Se pdf af powerpointshow ved at trykke på billedet, 16 sider

DEL 2. ALT DET ANDET

IMG_5921.HEIC

8. Drivhus og orangeri

I et klima som det Nordeuropæiske hører drivhus og / eller orangeri med i den helhed det er at ønske at dyrke sin egen mad. Jeg ser et glashus som givende os muligheden at forlænge sæsonen, hvor vi er tættest muligt på ude og i tæt forbindelse med alskens grønt, uden at behøve at fryse. Rummet kan dog være meget mere end det. Pdf'en af slideshowet byder på vidt forskellige emner: Refleksioner om udseende og æstetik. Links til og konkret viden om, hvordan at indtænke nul fossil energiforbrug i huset. Ideer til hvilke andre funktionaliteter et glashus kan have.

Se pdf ved at trykke på billedet, 31 sider.

DSC_0472.jpg

9. Alt det andet man bør og kan gøre

Hvordan og hvor have siddepladser? Hvordan og af hvad skal stierne laves? Hvad skal en sti bruges til? Hvordan kompostere til hvilke formål? Skal man have bier eller andre dyr på sit sted? Hvilke redskaber behøves i hvilken kvalitet? Hvordan og hvor opbevarer og tørrer man sine grøntsager? Det kunne være rart med et køkken og et bad udenfor. Og skulle man så egentlig ikke også have et trætophus. Og hvordan med kunst og æstetisk tone og linje på stedet? Det er blot nogle af spørgsmålene, man kan stille sig, og som der gives lidt ideer omkring.

Se pdf ved at trykke på billedet, 51 sider. 

DEL 3. DESIGN

fern-2332262_edited.jpg

10. Naturens geniale mønstre

Man forundres og forbavses og benoves, når man kigger lidt dybere i skaberværkets mønstre. Lad dig rive med!

Se pdf ved at trykke på billedet, 30 sider

vanding og vand.HEIC

11. Vanding og vand

Vand er basis for frugtbarhed og vækst. Biodiversitet forudsætter vand i designet. Temaet tilgås fra en lang række perspektiver, lige fra praktisk og konkret hvordan at få køkkenhave-vandingen til at fungere effektivt, og til de mere filosofiske refleksioner om vand og vandkvalitet.

Se pdf ved at trykke på billede, 24 sider.

IMG_1071_edited.jpg

12. Sten i designet

Sten både indrammer og bruges i forskellige typer design, f.eks. når der er niveauforskelle. Sten holder på varmen. Der vises mange forskellige eksempler på fine måder at bruge sten på. 

Se pdf ved at trykke på billede, 25 sider.

højbede.png

13. Højbede, mistbænke, pergolaer, stativer og skilte

Højbede og mistbænke kan laves på mange måder i mange forskellige slags materialer. Der vises eksempler fra forskellige steder. Skal madskovens mange lag udnyttes optimalt, behøves også det vertikale niveau at blive tænkt ind i design, med stativer at vokse op ad og med pergolaer.  

Se pdf ved at trykke på billede, 35 sider.

flerårige grøntsager.HEIC

14. Formidlere der inspirerer til at dyrke efter naturens love

Permakultur-begrebet defineres, og der vises eksempler på haver og dyrkere, der baserer sig på den dyrkningsmåde. Men også andre typer dyrkere vises der eksempler fra. Der beskrives gode bøger og brugbare hjemmesider og relevante kurser. 

Se pdf ved at trykke på billede, 80 sider.

madskov.png

15. Egne design-eksempler

Her vises nogle konkrete designs til inspiration, hvis man leger med et lille eller stort stykke jord, hvor man gerne vil plante flere spiselige ting og måske decideret etablere en madskov. 

Se pdf ved at trykke på billede, 25 sider.

DEL 4. NATURENS LOVE OG VÆRDIGRUNDLAG

plantesundhed.png

16. Jordfrugtbarhed og plantesundhed- fakta og viden

Her kommer den faglige definition af, hvad jordkvalitet, jordfrugtbarhed og plantesundhed specifikt er - og hvordan man undersøger og måler det. Dette skrift er for dig, der er godt i gang med at dyrke selv, og vil være endnu mere specifik omkring hvad at gøre, hvorfor gøre, hvordan gøre, når du vil øge udbyttet, samtidig med at praktisere respekt for jorden og dens levendehed.

Se pdf ved at trykke på billede, 34 sider.

Skærmbillede 2022-11-18 kl. 10.26.59.png

17. Værdier og visioner

Teksten handler fortrinsvis om makroniveauet af en bæredygtig livsform. Landbrug, energi og økonomi behøves politisk gentænkt. Brug denne tekst til at bevæge dig dybere ind i dine egne kerneværdier gennem spejling og modstand mod det, jeg skriver. Fantastiske tegninger af Frits Ahlefeldt vises som skarpe metaforer for dilemmaer, værdier og udfordringer. 

Se pdf ved at trykke på billede, 51 sider.

bottom of page