TRIVSEL & MISTRIVSEL

Se & lyt til en kort intro til temaet, så du nemmere kan vælge, hvad du vil fordybe dig i.

Når man ser ind i det at trives, kan det gøres fra mange forskellige perspektiver. Og det skal bestemt understreges, at de perspektiver, du præsenteres for på denne hjemmeside, er afgrænset og begrænset af mit perspektiv. Det vil sige: Lad dig inspirere, men se intet her som dogmer.

 

Over tid har jeg som praktisk arbejdende sundhedspsykolog erfaret, at der er fem strukturer, jeg igen og igen finder det frugtbart overordnet at forstå sig ud fra, når man har mistrivselsudfordringer. Disse fem er med til at bære denne hjemmesides opbygning og indhold og er illustreret her:

Her nedenfor en to-siders pdf-fil med en illustration og konkret beskrivelse af den bio-psyko-sociale model; den model, der oftest tages udgangspunkt i, når man skal forstå sine udfordringer fra helikopterperspektiv, uanset mistrivslens karakter.  

bio-psyko-social model1.png

Den bio-psyko-sociale helhedsforståelse

Det bio-psyko-sociale menneskesyn - såvel i ens selvforståelse, som når man møder sundhedsprofessionelle - er altafgørende for at kunne håndtere livet i al dets mangfoldighed, hvad angår at kunne tage ansvar for egen trivsel i helhedsforstand.

Kig gerne modellen grundigt igennem i dét at forstå epicenter for og konsekvenser af din egen mistrivsel.

Se pdf ved at trykke på billede, 2 sider.

Her et separat billede af modellen, i fald du måtte har behov for at printe det ud:

Overordnede betragtninger om det at trives og mistrives

 

At mistrives giver sig udtryk som stress, angst og / eller depression. Mange har også smerter, der starter eller medfølger at mistrives. Sygdom skaber ofte mistrivsel. Mistrivsel kan også have som årsag eller konsekvens at være ensom. 

 

Selvfølgelig er du, der mistrives helt fyldt af det, der driller. Selvfølgelig! 

Selvfølgelig skal det ikke nedtones, at det FYSISK set er nødvendigt at vide, hvad man fejler, idet det er relevant i forhold til at etablere den korrekte og mest virkningsfulde behandling. 

I den psykologiske fagverden har man med DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, udarbejdet af American Psychiatric Association) og ICD (International Classification of Diseases, udarbejdet af WHO), to diagnosesystemer, der kan være relevante i forhold til en specifik diagnosestillelse på det PSYKOLOGISKE område.

Samtidig med større specificitet i diagnosestillelse, er dog en stadig større del af vores mistrivsel blevet stadig mere diffus, stadig mere kompleks. Fysisk mistrivsel er ofte forbundet med psykisk, social og åndelig mistrivsel. Og psykisk mistrivsel medfører naturligt (og uden det skal kaldes somatisering eller hypokondri) fysiske mistrivselssymptomer. 

Jeg noterer mig selvfølgelig, når jeg får klienter og kursister i hænderne, hvad deres fysiske, psykiske og sociale mistrivselsbillede og specifikke diagnoser er. Jeg noterer mig, om STRESS er i forgrund, om der er specifikke SMERTETILSTANDE, der overtager fokus, om vedkommende er i et EKSISTENTIELT mørkeland i form af f.eks. meningsløshedsfølelse - hvilket oftest har medført diagnosen DEPRESSION for vedkommende, eller det overvejende er RELATIONELLE udfordringer, der er de væsentligste, det være sig alt lige fra SORGPROCESSER over skilsmisse, død etc. til vrede, afmægtighed og ANGST, der har rigtig mange udtryksformer.

LIVET i al sin mangfoldighed kan presse os på en måde, så vi får behov for støtte og hjælp.

Ikke desto mindre lægger jeg typisk den diagnostistiske viden i baggrund og trækker i forgrund at koncentrere mig om - sammen med klienten / kursisten, på dennes præmisser - at få skabt det fundament, hvorudfra trivsel organisk vokser.

Her på denne hjemmeside tænker jeg således mere systemisk, både på det individuelle plan - at krop, sind, ånd er én sammenhørende enhed - og at vi indgår i en større sammenhæng både menneskeligt set, og også i en større sammenhæng med alt andet levende på vores forunderlige jordklode. Hjemmesidens vidt forskellige nedslag i især faglige psykologiske emner, klientfortællinger og øvrige refleksioner om trivsel - og med den fra 2020 og i 2021 skærpede udbredning til inspirationer omkring jordfrugtbarhed, dyrkning og væren i naturen som forudsætning for trivsel - er et udtryk for, at jeg typisk ikke mener der er én specifik måde at tilgå mistrivsel på. Jeg mener dog omvendt, at der er nogle specifikke alment dannende krops-, sinds- og omgivelsesforholdemåder, vi kan have gavn og glæde af at tilegne os, allerhelst tidligt i livet. Hjemmesidens mange konkrete og funktionelle bidrag handler herom. Det er ønsket at inspirere både professionelle tværfagligt set og private, unge som gamle, med helt konkrete tiltag til større trivsel i både meget konkret og i bred forstand.

 

Se hjemmesiden som en helhedstilgang til almenmenneskelig dannelse om det at trives. Derfor: Uanset hvad din mistrivsel er, så opfordrer jeg dig til at gå på opdagelse i hjemmesidens mange bidrag.