top of page

KROP

Se & lyt til en kort intro til temaet, så du nemmere kan vælge, hvad du vil fordybe dig i.

Indledning

At kunne aflæse sig selv præcist, biologisk, psykologisk og energetisk - og at kunne reagere på det aflæste, er hele forudsætningen for at kunne kalibrere sig selv. På kurser og i klinikken tager jeg stort set altid udgangspunkt i kroppen og bevæger mig derfra videre til det psykiske, relationelle og åndelige. Jeg tager specifikt udgangspunkt i kroppens organ-systemer. Nu går vi i detaljer og nørderier med 'Kropssystemerne som et selverkendelsessystem'. Du kan starte ud med 1) den korte version (24 punktopstillet og oversigts-sider), næst når du har mere tid gå til 2) den lange version (35 sider, udskrevet og i flere detaljer). Eller du kan gå på en faglig og egen-kropslig fordybelsesproces i 3) Begrebet interoception. Under 'Guidede meditative praksisser' vil du finde mange forskellige øvelser, der inviterer på erfaringsrejsen indefter i kroppen. 

6_shutterstock_102896372.jpg

Krops-organ-systemerne som et selverkendelsessystem - kort version

Der er lavet en oversigtsversion, der udgør en klar struktur og korte sentenser udi kropssystems- og selverkendelsesudforskningen. Et konkret arbejdsredskab.

Læs pdf, 24 sider, ved at trykke på billede

HumanBodySystemsshutterstock_1012654342.jpg

Krops-organ-systemerne som et selverkendelsessystem - lang version

En 35 siders grundig gennemgang af kropssystemerne. Kan anvendes også af terapeuter. 

Pdf tilgås ved at trykke på billede

M02.jpg

Begrebet interoception

Den indre sanseevne er altafgørende at skærpe og forfine, så vi kan blive stadigt bedre til at kalibrere os selv indefra og ud.

bottom of page