top of page

DET FAGLIGE VIRKE

METTE KOLD, CAND.PSYCH, PH.D.

Speciale i sundhedspsykologi, mindfulness og meditation

mettekold.time2be@gmail.com / tlf 22 81 81 32

OM MIG, I KORTHED:

 • Jeg deler mit kliniske virke mellem Aalborg og København, og holder kurser i hele landet.

 • Mit væsentligste virke er samtaler, terapi, supervision og at være mentor.

 • Mænd, kvinder, unge som ældre kommer hos mig. 

 • Ca. 1/4 af arbejdstiden holder jeg kurser og underviser jeg, fortrinsvis på psykologistudiet på Aalborg Universitet i sundhedspsykologi og mindfulness. 

 • Løbende er jeg med i forskningsprojekter, der fokuserer på livskvalitetsforbedrende og smertereducerende intervention for kvinder med endometriose.

 • Mit virke er i høj grad forankret i at arbejde helhedsorienteret, dsv. også kropsligt forankret og åndeligt baseret.

OM MIG, MED LIDT FLERE ORD:

Jeg har været privatpraktiserende sundhedspsykolog siden 2003, med speciale i mindfulness og meditation. Jeg er bl.a. Chopra Center certificeret meditationslærer. De sidste 15 år har jeg overordnet set:

 • Afholdt mange kurser og kortere og længere workshops, for både større og mindre grupper, om mindfulness og meditation, om stresshåndtering og om smertehåndtering. Dette fortrinsvis i erhvervslivet.

 • Haft mange individuelle klient- og vejledningsforløb, særligt for stressramte eller smerteramte. 

 • Fulgt en del klienter gennem livet som en art mentor, hvor de tager livtag med eksistensen og livets mange faser på en bevidst og nærværende måde. 

 • Videreuddannet kommende fagfæller på Aalborg Universitets overbygningsuddannelse i psykologi i mindfulness.

 • Lavet praksis-uddannelse af andre sundhedsfremmemedarbejdere i brug af mindfulness.

 • Forsket i smertehåndtering både kvantitativt og kvalitativt.

 • Haft en betydelig skribentvirksomhed. 

Min én-kvindes virksomheds største fordel og force er fleksibilitet. Jeg har gennem alle årene som selvstændig samarbejdet og samskrevet med en efterhånden større gruppe kompetente kolleger, samarbejdspartnere og medforfattere, hvilket betyder, at vi som team kan løfte forskellige større opgaver.

Mit faglige virke afspejles allertydeligst i Inspiratoriets indhold, hvorfor jeg opfordrer dig, der måske overvejer at kontakte mig, til at dykke ned i indholdet her først.

To andre konkrete tilgange til at få en mere indgående fornemmelse af min person og virke er, dels at høre, hvad Kursister og klienter udtaler , dels at tjekke mit​ CV

 

PRISER: I udgangspunktet Dansk Psykolog Forenings generelle takster.

bottom of page