top of page

SIND

Se & lyt til en kort intro til temaet, så du nemmere kan vælge, hvad du vil fordybe dig i.

Hvad er mental sundhed? Hvordan fremmes det?

Den banebrydende psykolog og hjerneforsker Richard J. Davidson, richardjdavidson.com, der står bag megen velestimeret forskning, og som er leder af Center for healthy minds, centerhealthyminds.org - har efter mange års forskning i mental sundhed ekstraheret sin indsigt op i fire elementer.

 

Se forskningsartiklen: Dahl, C. J., Wilson-Mendenhall, C. D., & Davidson, R. J. (2020). The plasticity of well-being: A training-based framework for the cultivation of human flourishing. Proceedings of the National Academy of Sciences, 117(51), 32197-32206 for en faglig i dybden beskrivelse.

Jeg har lavet en faglig undervisnings-video (32 minutter) / (pdf af slideshow og speak som noter, 100 sider) til Aalborg Universitet, der bad mig om at undervise i spørgsmålet, Hvad er mental sundhed? Hvordan fremmes det? - og her tager jeg udgangspunkt i Davidsons struktur, en struktur, der vil gå igen gennem meget af det, du præsenteres for på denne hjemmeside, jfr. illustrationen her nedenfor.

 

Næst er der en audio / pdf, der problematiserer over, at de 17 verdensmål ikke beskriver nogle kerneindikatorer for mental sundhed, hvorfor det kan være svært at definere internationale og forpligtende pejlemærker for fremme af mental sundhed i denne bredere kulturelle kontekst (10 minutters audio / tekst 5 sider i pdf). 

 

trivsel1.png

Det slideshow (incl. flere slides end vist i forelæs-ningen), der ligger til grund for både forelæsningen og den nedenstående problema-tisering over de 17 verdens-mål, kan ses samlet i en pdf ved at trykke på det runde billede ovenfor. Også noterne, hvor ud fra speaks er lavet, er taget med i pdf, i alt 100 sider. Dokumentet kan ses som et 'alt samlet' dokument.

Hvad er mental sundhed? Hvordan fremmes det?

Forelæsningens formål er at give inspirationer til, hvordan mental sundhed kan defineres og fremmes - og dermed puttes på den politiske dagsorden på en fagligt mere præcis måde.

Jeg har opstillet den struktur, som forelæsningen læner sig ind i, i et billede med symboler, fordi den struktur er en yderst vigtig struktur at bære med sig gennem brugen af denne hjemmesides viden og praksisser.

Skærmbillede 2021-08-06 kl. 23.49.22.png

Problematisering over de 17 verdensmål

Forelæsningen tager sit udspring fra en problematisering over, at de 17 verdensmål ikke beskriver nogle kerneindikatorer for mental sundhed. Dette er problematisk også set i lyset af, at der er enorme mentale problemer i befolkningerne overalt på kloden. Derfor er det påtrængende, at de 17 verdensmål indeholder specifikke målindikatorer for mental sundhed.

Læs problematiserende artikel forud for at se forelæsning ved at trykke på billede, vedlagt i pdf, 5 sider.

Det er også muligt at lytte til artiklen læst højt.

Mette Kold_problematisering forud for forelæsning
00:00 / 10:04
bottom of page