side_29_2_edited.jpg
Kære Besøgende
I kvantitet er her mere end 5000 siders tekst. Cirka lige så mange billeder. Ret mange videoer. Og en hel del speaks og guidede meditationer. Der er speakede slideshows, også et pænt antal. Så ja, i kvantitet er der nok at tage sig til. 
Det ert cirka 20 års arbejdslivs produkter inden for sundhedspsykologi, mindfulness, meditation og yoga, der ligger her på denne platform. Samt nogle skrifter om natur og dyrkning af sin egen mad. 
De bedste hilsner
Mette Kold

Lidt historik og uddybning for den interesserede:

www.mettekold.dk (tidligere time2be.dk) er det inspiratorium, som har ligget til fri afbenyttelse siden 2004, for klienter, kursister og kollegaer, der beskæftiger sig med fysisk, mental og sjælelig sundhed i bred forstand.

 

Jeg har adskillige gange ændret på teksten, når jeg skulle forklare, hvad denne hjemmeside er for et sted. Jeg har altid understreget, at jeg taler ud fra en åndelig forankring. Tidligere lagde jeg vægt på, at hjemmesiden var skrevet ud fra mit faglige udgangspunkt, det vil sige det sundhedspsykologiske. Samtidig har mit kliniske arbejde altid været meget kropsligt forankret. Så triaden krop-sind-ånd er allestedsnærværende i de fleste af de ting, der er at finde på hjemmesiden. 

 

Mit perspektiv er imidlertid blevet bredere, idet jeg de sidste mange år, og intensiveret de sidste 5 år, har interesseret mig meget for vores naturforankrethed. Og jeg interesserer mig for naturen i sig selv; naturens grundlæggende rytmer og naturlovene samt planterne og dyrene, der beboer kloden.  

 

Derfor stikker hjemmesiden emnemæssigt af til højre og venstre - og jeg tillader den at gøre det!

 

Jeg købte hjemmesideadressen 'time2be' helt tilbage i 2003, da jeg fortrinsvis beskæftigede mig med meditation og yoga og lavede bogen Tid til Nærvær. Og jeg beskæftiger mig jo stadig med Nærvær; over for os selv hver især og hinanden selvfølgelig, men med tiden endnu mere med vores nærvær i forhold til naturen, med opmærksomheden forankret i vores fine grønne klode.

At leve på en måde, så man reducerer sit negative aftryk på kloden, ligger langt de fleste af os stadigt mere på sinde. Vi har det skidt med vores livsform, fordi vi påvirker den klode, som vi lever på, negativt. Vi bliver afmægtige og handlingslammede, ligesom at meningsløsheden omkring vores livsstil erobrer mange af os.

Jeg mener slet ikke, at man kan beskæftige sig med menneskelig trivsel uden også, og måske endda først og fremmest, at beskæftige sig med, hvordan vi lever mere i overensstemmelse med naturens grundlæggende love, hvordan vi lever på en mere Moder Jord respektfuld og opbyggelig måde.

Derfor er indholdet ikke længere udelukkende om mennesket og dets psykologiske, fysiske, sjælelige og åndelige trivsel. Det nye indhold handler om vores dyrebare jord, først og fremmest temaet 'En frugtbar jord og vitale planter'. Her præsenteres helt konkrete designs og planteplaner for at etablere madskov og madselvforsyning, der samtidig gør jorden mere frugtbar igen. Jeg har samlet en billedrig pdf-fil på over 500 sider, der kan downloades og bruges. Man kan kort plukke fra den til egen havebrug, eller man kan fordybe sig og virkelig lære meget.

Samtidig hermed er 'Respekt for Moder Jord; visioner og ideer' kommet til. Det er ikke så omfangsrigt endnu, men dog kan en del konstruktive timer fordrives, idet jeg har delt en del links, hvor man kan hente inspirationer og få konkrete ideer til mere bæredygtige levemåder.

Jeg har bibeholdt, at der er en sundhedspsykologisk forankring, således at teksterne om mindfulness, meditation, yoga, psykiske sundhed og trivsel, ayurveda med meget mere stadig er her. Sågar de oprindelige Tid til Nærvær fortællinger er her stadig. Således er hjemmesiden også en rejse gennem mit faglige virkes historie. Sidst, i 2021 er der kommet en række videoer og mange flere audios ind på hjemmesiden.

Tidligere besøgende her på hjemmesiden vil se, at jeg har lavet en ny form, hvor materialerne stort set konsekvent er samlet i pdf-dokumenter. F.eks. er de bøger, som jeg har skrevet i tidens løb, også lagt ud i deres fulde længe i pdf-format. Den form oplever jeg giver et bedre overblik over, hvad der egentlig er her, end tidligere var tilfældet.

Jeg er jo af uddannelse psykolog, ph.d. i sundhedspsykologi og med speciale i mindfulness og meditation. Jeg har haft egen klinik siden 2002, ligesom at jeg underviser på psykologiudddannelsen, holder kurser i erhvervslivet og indimellem forsker. (Derfør var jeg i øvrigt uddannet erhvervsjurist, og jeg arbejdede en kortere årrække i finanssektoren).

Men jeg tror den tid er ovre, hvor jeg føler mig stringent forankret i en bestemt fagidentitet. Livet har båret mig et sted hen, hvor NATUREN KALDER, i både konkret og overført betydning, og det berører selvfølgelig især mit privatliv, hvad jeg bruger min tid på der, men i høj grad også mit professionelle aktive virke og de tekster og inspirationer, du kan finde på denne hjemmeside.

Det er nu tid, at vi fra mange fagretninger samles og samarbejder om at reducere vores aftryk på kloden. Igen giver plads tilbage til andre dyr og planter og lader store områder på kloden være stort set menneskeuberørte, samtidig med at vi gør de steder, hvor vi lever, langt mere levende og frugtbare igen. Det er min agt at bidrage mest muligt i forhold til dette mål i frugtbare samarbejder resten af min levetid.

Denne primo 2021 oprydning markerer også afslutningen på en livsfase med mange timer bag computeren, og megen intellektuel- og vidensbaseret fokus; jeg har for nu ikke trang til at lave flere artikler og materialer her til inspiratoriet. Når der kommer nyt indhold ind i 2021, er det video, audio og billeder, jeg laver. Direkte praktisk omsættelige videoer og speaks, der peger direkte ind i det Levede Liv. 

Derudover og især: Tiden bruges stadig mere udenfor, med arbejde i haven, med væren, nærvær og vandring og bevægelse, ude i skoven, ved havet og i den bynære natur. 

 

Nær som fjern, privatlivsrelationer som arbejdslivsrelationer, er velkomne at joine mig :)

Her en totaloversigt over hjemmesidens indhold (under revision, denne version er forældet):

1.   En frugtbar jord og vitale planter

 • Designinspirationer og planteplaner til et fødevareselvforsyningssted (579 sider)

 • Omsorg for Moder Jord; visioner og ideer (7 sider) 

2.   Åndsnærvær; mindfulness og meditation

 • Bog 1. Mål & Visioner (41 sider)

 • Bog 2. Kreativitet & Leg (37 sider)

 • Bog 3. Barne Lighed (35 sider)

 • Bog 4. Godt & Ondt (44 sider)

 • Bog 5. Sammen & Adskilt (36 sider)

 • Bog 6. Svar & Gensvar (37 sider)

 • Bogen Tid til Nærvær (176 sider)

 • Bogen Meditation (216 sider)

 • 20 guidede øvelser og meditationer (i alt 2 timer 21 minutter speak med musik)

 • Arbejdsbogen Kom igang med mindfulness og meditation og få en regelmæssig praksis (120 sider)

 • Mindfulnessbaseret psykologisk smertebehandling (140 sider)

 • Mindfulness for kræftramte og pårørende (100 sider)

 • Plakater (23 stk)

 • Flere guidninger og links til andre stemmer (over 50 links og transkripter af guidninger, flere kommer til hele tiden) (2 sider)

 • Musik (15 sider)

 • Spørgsmål og svar (13 sider)

 • Retninger og metoder i vesten (MBCT, word-tekst, 11 sider, ACT, powerpoint, 51 sider, DBT, powerpoint, 47 sider)

 • Litteratur (2 sider)

 • Professionsuddannelsesforløb mindfulness og meditation (6 sider)

3.   Nærvær i bevægelse; yoga

 • Et kortsæt med 54 yoga-øvelser (64 dobbelsidede kort)

 • 25 video-demoer (ca. 5-10 minutters længde)
   

 • 5 øvelser på video for kronisk smerteramte (ca. 3-4 minutters længe)

 • Oplevelser med yoga (20 sider)

5.   Trivsel, nærvær og mistrivsel

 • Manual årskursus: Hvad vil det egentlig sige at lytte til sin krop (184 sider)
   

 • 24 ugers mailkursus (34 sider)
   

 • At lytte til kroppen (46 sider)

 • Kropssystemerne – at forstå sig selv fysisk indefra og forbinde det med sinds- og energitilstanden (24 sider)

 • Stressidentificering og håndtering (12 sider)

 • Lys og skygge (44 sider)

 • The tale of the walking panda (3 sider)

 • Tanker (af Pia Benfeldt Sørensen) om somatisering (5 sider)

 • Autenticitet & Guddommelige kvaliteter hos det frie menneske (af Gitte Meldgaard) (9 sider)

 • Ægte livsglæde; 28 dages online forløb (af Gitte Meldgaard) (34 sider)

 • Cyklus & Nydelse og lyst (sammen med Mette Hyldgaard Skovmose) (22 sider)

 • Dyrebart dagligliv i juni (14 sider)

 • Verden i et sandkorn (2 sider)

 • Mål, nytteværdi, mening (5 sider)

 • Første gang jeg blev helt berøringsmæt (6 sider)

 • Hvem er jeg? (4 sider)

 • Hvad mangler du? (4 sider)

 • Konstruktiv indadvendthed (5 sider)

 • Udvendig viden og indvendig erfaring (3 sider)

 • Midtlivskrise (5 sider)

 • Haward Business School’s ed for kommende ledere (4 sider)

 

6.   Østens visdom omsat til vestlig levevis

 • Ayurveda (84 sider)

 • Ayurvedaplakater (11 stk)

 • En lille kogebog (32 sider)

 • Madinspirationer & ayurvedisk perspektiv herpå (26 sider)

 • De syv spirituelle love for succes (18 sider)+Plakat

 • Tarmskylning (12 sider)

 • Zoneterapi (2 sider)

 • Langsommere fysisk forfald og visdomsbaseret psykologisk aldring (32 sider)

7.   Fortællinger fra det virkelige liv

 • Håndtering af stress og depression (52 sider)

 • Eksistens og livsmening (37 sider)

 • Angst – og håndtering heraf (17 sider)

 • Viljen til at ville (100 sider)

 • Smertehåndtering gennem fri bevægelse (5 sider)

 • Identitets- og meningsskabelse i ord og billeder (40 sider)

 • Fra symptom til diagnose – en meget lang rejse (3 sider)

 • Med værdigheden i behold (28 sider)

 • Benthe Rask haves (32 sider)

 • Husmoderliv (8 sider)

 • Langsomhed i midtlivet – og op i gear igen (18 sider)

 • Groove – motion og der gør glad og godt, også mens man gør det (3 sider)

 • Offer eller overlever (8 sider)

 

 

8.   Mest for teenagere

 • Bogen Fra pige til kvinde (160 sider)

 • Bogen Fra dreng til mand (100 sider)

 • Dialogkort (57 to-sidede kort)

9.   Forskningsartikler, bogkapitler og øvrige artikler (uddybes ikke nærmere her)