Mette Kolds inspiratorium

Kære Besøgende

Fra primo 2020 er mettekold.dk og time2be.dk smeltet sammen til én hjemmeside. Inspiratorie-delen fylder langt, langt  det meste. Her en kort introduktion til, hvad det er. 

www.mettekold.dk (tidligere www.time2be.dk) er det inspiratorium, jeg har lagt ud til fri afbenyttelse lige siden 2004 til klienter, kursister og kolleger, der beskæftiger sig med fysisk og mental sundhed i bred forstand.

Jeg har adskillige gange ændret på teksten, når jeg skulle forklare, hvad denne hjemmeside er for et sted.Tidligere lagde jeg f.eks. vægt på, at den var skrevet ud fra mit faglige udgangspunkt, dvs. det sundhedspsykologiske. Men mit perspektiv er blevet bredere endnu. Derfor stikker den emnemæssigt af til højre og venstre. Jeg købte hjemmesideadressen helt tilbage i 2003, da jeg fortrinsvis beskæftigede mig med meditation og yoga og lavede bogen Tid til Nærvær - deraf hjemmesidenavnet. Meget er sket sidenhen, således at navnet nok er lidt misvisende her anno 2020, men til gengæld er det en hjemmesideadresse, som jeg kan se på antallet af besøgende, at jeg ikke bare lige kan fjerne og erstatte af en ny. 

Så hvad optager mig i disse år? Og hvordan påvirker det indholdet på hjemmesiden?

Der er i 2019 i Danmark blevet vedtaget en lov, der skal reducere vort CO2 udslip væsentligt. Det diskuteres, om naturen, planterne og dyrene - vores dyrebare klode - skal have sin egen grundlovsbeskyttelse. Det mener jeg helt oplagt, at den selvfølgelig skal! 

At leve på en måde, så man reducerer sit negative aftryk på kloden, ligger langt de fleste af os stadigt mere på sinde. Vi har det skidt med vores livsform, fordi vi påvirker den klode, som vi lever på, negativt. Vi bliver afmægtige og handlingslammede, ligesom at meningsløsheden omkring vores livsstil erobrer mange af os.

Jeg mener slet ikke, at man kan beskæftige sig med menneskelig trivsel uden også, og måske endda først og fremmest, at beskæftige sig med, hvordan vi lever mere i overensstemmelse med naturens grundlæggende love, hvordan vi lever på en mere Moder Jord respektfuld og opbyggelig måde - hvordan vi lever i overensstemmelse med menneskets grundlæggende natur. 

Derfor er indholdet ikke længere udelukkende om mennesket og dets psykologiske, fysiske, sjælelige og åndelige trivsel. Det nye indhold handler om vores dyrebare jord, først og fremmest temaet 'En frugtbar jord og vitale planter'. Her præsenteres helt konkrete designs og planteplaner for at etablere madskov og madselvforsyning, der samtidig gør jorden mere frugtbar igen. Jeg har samlet en billedrig pdf-fil på 579 sider, der kan downloades og bruges. Man kan kort plukke fra den til egen havebrug, eller man kan fordybe sig og virkelig lære meget.

Samtidig hermed er 'Respekt for Moder Jord; visioner og ideer' kommet til. Det er ikke så omfangsrigt endnu, men dog kan en del konstruktive timer fordrives, idet jeg har delt en del links, hvor man kan hente inspirationer og få konkrete ideer til mere bæredygtige levemåder.

Jeg har bibeholdt, at der er en sundhedspsykologisk forankring, således at teksterne om mindfulness, meditation, yoga, psykiske sundhed og trivsel, ayurveda med meget mere stadig er her. Sågar de oprindelige Tid til Nærvær fortællinger er her stadig. Således er hjemmesiden også en rejse gennem mit faglige virkes historie.

Tidligere besøgende her på hjemmesiden vil se, at jeg har lavet en ny form, hvor materialerne stort set konsekvent er samlet i pdf-dokumenter. F.eks. er de bøger, som jeg har skrevet i tidens løb, også lagt ud i deres fulde længe i pdf-format. Den form oplever jeg giver et bedre overblik over, hvad der egentlig er her, end tidligere var tilfældet.

Jeg er jo af uddannelse psykolog, ph.d. i sundhedspsykologi og med speciale i mindfulness og meditation. Jeg har haft egen klinik siden 2002, ligesom at jeg underviser på psykologiudddannelsen, holder kurser i erhvervslivet og indimellem forsker. (Derfør var jeg i øvrigt uddannet erhvervsjurist, og jeg arbejdede en kortere årrække i finanssektoren).

Men jeg tror den tid er ovre, hvor jeg føler mig stringent forankret i en bestemt fagidentitet. Livet har båret mig et sted hen, hvor NATUREN KALDER, i både konkret og overført betydning, og det berører selvfølgelig især mit privatliv, hvad jeg bruger min tid på der, men i høj grad også mit professionelle aktive virke og de tekster og inspirationer, du kan finde på denne hjemmeside.

Det er nu tid, at vi fra mange fagretninger samles og samarbejder om at reducere vores aftryk på kloden. Igen giver plads tilbage til andre dyr og planter og lader store områder på kloden være stort set menneskeuberørte, samtidig med at vi gør de steder, hvor vi lever, langt mere levende og frugtbare igen. Det er min agt at bidrage mest muligt i forhold til dette mål i frugtbare samarbejder resten af min levetid.

Denne primo 2020 oprydning markerer også afslutningen på en livsfase med mange timer bag computeren, og megen intellektuel- og vidensbaseret fokus; jeg har for nu ikke trang til at lave flere artikler og materialer her til inspiratoriet.

Tiden fyldes istedet med langt mere arbejde, væren og nærvær ude i naturen. Såvel nær som fjern, privatlivsrelationer som arbejdslivsrelationer, er velkomne at joine mig :)

Mette Kold

Her en totaloversigt over hjemmesidens indhold:

1.   En frugtbar jord og vitale planter

 • Designinspirationer og planteplaner til et fødevareselvforsyningssted (579 sider)

 • Omsorg for Moder Jord; visioner og ideer (7 sider) 

2.   Åndsnærvær; mindfulness og meditation

 • Bog 1. Mål & Visioner (41 sider)

 • Bog 2. Kreativitet & Leg (37 sider)

 • Bog 3. Barne Lighed (35 sider)

 • Bog 4. Godt & Ondt (44 sider)

 • Bog 5. Sammen & Adskilt (36 sider)

 • Bog 6. Svar & Gensvar (37 sider)

 • Bogen Tid til Nærvær (176 sider)

 • Bogen Meditation (216 sider)

 • 20 guidede øvelser og meditationer (i alt 2 timer 21 minutter speak med musik)

 • Et 28 dages forløb med de 20 guidede øvelser – tilmeld dig gratis her

 • Arbejdsbogen Kom igang med mindfulness og meditation og få en regelmæssig praksis (120 sider)

 • Mindfulnessbaseret psykologisk smertebehandling (140 sider)

 • Mindfulness for kræftramte og pårørende (100 sider)

 • Plakater (23 stk)

 • Flere guidninger og links til andre stemmer (over 50 links og transkripter af guidninger, flere kommer til hele tiden) (2 sider)

 • Musik (15 sider)

 • Spørgsmål og svar (13 sider)

 • Retninger og metoder i vesten (MBCT, word-tekst, 11 sider, ACT, powerpoint, 51 sider, DBT, powerpoint, 47 sider)

 • Litteratur (2 sider)

 • Professionsuddannelsesforløb mindfulness og meditation (6 sider)

3.   Nærvær i bevægelse; yoga

 • Et kortsæt med 54 yoga-øvelser (64 dobbelsidede kort)

 • Oplevelser med yoga (20 sider)

 • Små video-demoer (27 stk., ca. 1-4 minutters længde)

 • 5 øvelser på video for kronisk smerteramte (ca. 3-4 minutters længe)

 

4.   Hvad vil det egentlig sige at lytte til sin krop?

 • Manual årskursus: Hvad vil det egentlig sige at lytte til sin krop (184 sider)

 • 24 ugers mailkursus (34 sider)

5.   Trivsel er en mangeartet størrelse

 • At lytte til kroppen (46 sider)

 • Kropssystemerne – at forstå sig selv fysisk indefra og forbinde det med sinds- og energitilstanden (24 sider)

 • Stressidentificering og håndtering (12 sider)

 • Lys og skygge (44 sider)

 • The tale of the walking panda (3 sider)

 • Tanker (af Pia Benfeldt Sørensen) om somatisering (5 sider)

 • Autenticitet & Guddommelige kvaliteter hos det frie menneske (af Gitte Meldgaard) (9 sider)

 • Ægte livsglæde; 28 dages online forløb (af Gitte Meldgaard) (34 sider)

 • Cyklus & Nydelse og lyst (sammen med Mette Hyldgaard Skovmose) (22 sider)

 • Dyrebart dagligliv i juni (14 sider)

 • Verden i et sandkorn (2 sider)

 • Mål, nytteværdi, mening (5 sider)

 • Første gang jeg blev helt berøringsmæt (6 sider)

 • Hvem er jeg? (4 sider)

 • Hvad mangler du? (4 sider)

 • Konstruktiv indadvendthed (5 sider)

 • Udvendig viden og indvendig erfaring (3 sider)

 • Midtlivskrise (5 sider)

 • Haward Business School’s ed for kommende ledere (4 sider)

 

6.   Østens visdom omsat til vestlig levevis

 • Ayurveda (84 sider)

 • Ayurvedaplakater (11 stk)

 • En lille kogebog (32 sider)

 • Madinspirationer & ayurvedisk perspektiv herpå (26 sider)

 • De syv spirituelle love for succes (18 sider)+Plakat

 • Tarmskylning (12 sider)

 • Zoneterapi (2 sider)

 • Langsommere fysisk forfald og visdomsbaseret psykologisk aldring (32 sider)

7.   Fortællinger fra det virkelige liv

 • Håndtering af stress og depression (52 sider)

 • Eksistens og livsmening (37 sider)

 • Angst – og håndtering heraf (17 sider)

 • Viljen til at ville (100 sider)

 • Smertehåndtering gennem fri bevægelse (5 sider)

 • Identitets- og meningsskabelse i ord og billeder (40 sider)

 • Fra symptom til diagnose – en meget lang rejse (3 sider)

 • Med værdigheden i behold (28 sider)

 • Benthe Rask haves (32 sider)

 • Husmoderliv (8 sider)

 • Langsomhed i midtlivet – og op i gear igen (18 sider)

 • Groove – motion og der gør glad og godt, også mens man gør det (3 sider)

 • Offer eller overlever (8 sider)

 

 

8.   Mest for teenagere

 • Bogen Fra pige til kvinde (160 sider)

 • Bogen Fra dreng til mand (100 sider)

 • Dialogkort (57 to-sidede kort)

9.   Forskningsartikler, bogkapitler og øvrige artikler (uddybes ikke nærmere her)

10. Mistrivsel; smerter, stress, depression, angst