top of page

Endometriose
Et 10-temaers online forløb til livskvalitetsforbedring og smertehåndtering, når sygdommen er blevet kronisk

01.jpg

Endometriose er...

At komme tilstede
i kroppen

1

02.jpg

Smerter

Åndedræt til lindring

2

03.jpg

Stress

Mindfulness som metode

3

04.jpg
05.jpg

Tanker & følelser

Defusion som metode

Sorg & menings-

løshed

    Eksistensen

4

5

07.jpg

Hverdag &
rela
tioner

6

06.jpg

Sundhed, kost & motion

7

08.jpg

Identitet, mening & værdier

8

09.jpg

Værdibaseret handling

9

10.jpg

Afslutning af forløb & fremtid

10

Billederne her ovenfor er indgang til hvert af de 10 temaer.

Læs uddybende om programmet og dets baggrund her nedenfor.

OM BEHANDLINGSPROGRAMMET MY-ENDO er et behandlingsprogram, som er udviklet specifikt til kvinder, der lider af den kroniske sygdom endometriose. Programmet er baseret på en kombination af brug af Mindfulness-prakisser og den psykologiske behandlingsmetode Acceptance and Commitment Therapy, samt der bruges yoga til lindring af kropsligt og mentalt ubehag og smerter. Derudover indeholder forløbet andre forskellige del-elementer som anbefales inden for den nyeste smerteforskning heriblandt: a) psyko-edukation, dvs. læring omkring samspillet imellem sind og krop i forhold til sygdommen endometriose og kroniske smerter, b) kognitive teknikker og redskaber som kan hjælpe til at få bedre styr på tankemylder, bekymringer mm, c) redskaber til at øge fysisk aktivitet og give bedre hvile, d) redskaber til stresshåndtering og e) fokus på motivation og livsstil. Forløbet har således både et stort kropsfokus, samtidig med at der er fokus på den mentale trivsel. Dette er alle metoder, der i forskningsstudier har vist sig at være effektive til behandling og håndtering af kronisk sygdom og smerter . I den oprindelige struktur er de 10 temaer fordelt over 10 uger, hvor man løbende fik adgang til programmets 10 sessioner, ca. én session for hver uge. Dette for at gøre det overskueligt for dig som deltager. Her ligger alt til fri afbenyttelse, så du kan tilgå det tema, du har mest behov for. Men du kan også vælge struktureret at inddele forløbet i 10 uger. Hvert tema indeholder både tekstmateriale og forklarende lydfiler, som du kan fordybe dig i, og der vil være forskellige guidede øvelser både som lydfiler og video. Derudover vil der være nogle arbejds- eller øvelsesark til dig. Hvert tema kan således, hvis du fordyber dig, bliver noget tidskrævende.

INDHOLDET AF PROGRAMMET Forløbet er bygget op over en række forskellige temaer, som bygger oven på hinanden, og som alle relaterer sig til sygdommen endometriose. Det drejer sig først om smerter, stress, bekymringer, angst, depression og sorg. Herefter følger temaer om sundhed, kost og motion og om relationer, parforhold, familieliv, arbejdsliv og venskaber. Den sidste del af programmet omhandler selvet, identitet, mening og værdier. Grundlæggende set kommer du til at beskæftige dig på forskellige måder med mindfulness, meditation og yoga i relation til de forskellige temaer. Du får grundig erfaring med 3 kernemeditationer xxxx, men du vil samtidig få mulighed for at arbejde med mange andre guidede mindfulness- og yoga-øvelser og få inspiration til en mere formel mindfulnesspraksis eller et større nærvær i dagligdagens aktiviteter. Forløbet starter i kroppen og bevæger sig over til et fokus på åndedrættet, og hvordan du med åndedrætsteknikker kan arbejde med f.eks. håndtering af smerter, stress eller søvnbesvær. Vi bevæger os herfra mod håndtering (defusion) af de mere tunge følelsesmæssige tilstande som angst, depression og sorg. Forløbet kommer omkring compassion – hvordan vi kan blive mere medfølende med os selv og andre. Og det bevæger sig mod slutningen over i mere eksistentielle temaer som identitet, mening og værdibaseret handling. Husk at være både åben og tålmodig med nye øvelser. Måske vil du opdage at noget fungerer bedre for dig end andet. Vælg så at fokusere på det som fungerer bedst for netop dig. Efter forløbet vil du stå med konkrete redskaber, du kan bruge til håndtering af de udfordringer du både nu og fremover vil møde som følge af sygdommen endometriose.

EFFEKTER AF MINDFULNESSBASERET BEHANDLING Der er lavet mange studier af effekten af mindfulness- og acceptbaserede behandlinger både på fysisk og mentalt helbred. Her præsenterer vi ganske kort nogle af de studier og resultater, som er meningsfulde i forhold til sygdommen endometriose: Kroniske smerter... Studier peger på, at Mindfulness og den psykologiske behandlingsmetode Acceptance and Commitment Therapy har en positiv effekt på livskvaliteten og på mentalt og følelsesmæssigt velvære hos patienter med kroniske smerter, og at mindfulness-træning gør det lettere for patienterne at leve med kroniske smerter. Hvorvidt metoderne kan reducere smerterne, er der dog uenighed om. Mave-tarm-problemer... Et større studie peger på, at mindfulnesstræning kan reducere sværhedsgraden af de fysiske symptomerne ved irritabel tyktarm, og at det samtidig har en positiv effekt på livskvalitet og psykiske symptomer. Endometriose... Studier indikerer, at mindfulness meditation og yoga ser lovende ud i forhold til at kunne forbedre smerter, angst, depression, stress og træthed hos kvinder med endometriose, samt at mindfulness har en positiv og vedvarende effekt på livskvaliteten, hvor du får redskaber, som du kan have gavn af mange år ud i fremtiden. Et større studie har vist, at behandlingsforløbet MY-ENDO kan medføre en markant forbedret livskvalitet, forbedret arbejdsevne samt en forbedret oplevelse af kontrol over sygdommen/smerterne, et øget følelsesmæssigt velvære og en større smerteaccept. Et andet studie peger på, at det, at praktisere blid yoga, i sig selv kan mindske niveauet af kroniske underlivssmerter samt forbedre livskvaliteten. Det ser derfor ud til, at Mindfulness og Acceptance and Commitment Therapy som behandlingsprogram har potentiale til at give kvinder med endometriose bedre muligheder for at leve det liv, de ønsker sig, på trods af sygdom og smerter .

DINE ØNSKER FOR FORLØBET & DIT TIDSFORBRUG Din tid er den vigtigste investering... At deltage i et sygdoms-håndteringsforløb kræver både tid og energi, og man kan blive overrasket over hvor meget tid, der faktisk skal prioriteres. Husk på at de 10 uger, du nu skal bruge, kun er ganske kort tid i et helt livsforløb, og at den tid du prioriterer at bruge er alfa og omega i forhold til det udbytte du vil få, både nu og på lang sigt. Du vil få redskaber, du kan have glæde af resten af dit liv, og som du kan overføre til håndtering også af helt andre problemstillinger. Den tid du investerer nu, kan altså få stor betydning for dit liv fremadrettet . Mine ønsker til behandlingsforløbet... Før du går i gang, kan det være en god ide at gøre dig bevidst, hvad det er for ønsker og forventninger, du har til forløbet. Hvad er vigtigt for dig i livet? Hvor vil du gerne hen? Hvad ønsker du at få ud af dette forløb? Måske har du igennem længere tid oplevet at fysisk ubehag, smerte, træthed, bekymringer eller angst har påvirket dit liv og din hverdag, og at det kan være svært at leve det liv du egentlig ønsker. Prøv derfor at besvare disse spørgsmål så godt som du kan. Brug gerne lidt tid på at tænke over dem. 1. Hvad er lige nu dit største/dine største problemer eller udfordringer med sygdommen endometriose? 2. Hvad forestiller du dig som værende den primære årsag til dine problemer/udfordringer lige nu? Altså hvorfor eller hvordan skabes problemerne? Hvad skyldes de? 3. Hvad har motiveret dig til at prioritere dette behandlingsprogram? 4. Hvilke forventninger og ønsker har du til forløbet? Hvad vil du gerne have, at der kommer ud af det? Hvor vil du gerne hen? 5. Hvis endometriose fyldte mindre i dit liv, hvad ville du så gøre anderledes? Hvordan ville du være anderledes til stede i dit liv?

bottom of page