top of page

VISDOMSTRADITIONERS LÆRDOM

Se & lyt til en kort intro til temaet, så du nemmere kan vælge, hvad du vil fordybe dig i.

Overblik

AYURVEDA er et vigtigt fundament for mig at forstå mennesker ud fra. Det er et system til at forstå mennesket grundlæggende som natur og konstitueret af naturens elementer. Jeg har udviklet fire materialer hertil: En arbejdsbog, samt tre uddybende materialer, 11 oversigtsplakater samt to opskriftshæfter.

At anskue mennesket grundlæggende som et holistisk og i udgangspunktet først og fremmest energetisk forankret væsen er helt fundamentalt for mig; der præsenteres fra fire perspektiver viden og praksisser, som skaber trivselsfremme på forskellig vis fra dette niveau: Først en arbejdsbog og øvelser omkring ALDRING OG FORFALD. Dernæst et filosofisk strukturelt system af leve ud fra, kaldet DE SYV SPIRITUELLE LOVE, så en inspiration til at lave TARMSKYLNING med jævne mellemrum, og endelig en inspiration til at bruge ZONETERAPI til trivsel og balance.

Ayurveda

Efter i en længere periode at have distribueret egne noter om ayurveda i stadig stigende antal, lavede jeg i 2013 en arbejdsbog, som jeg især brugte på de kurser, jeg afholdt. Karen Stigsen fra Grace Tours, der sender mange mennesker til Indien på 14 dages panchakarma-retreats foreslog i 2017 en 2. udgave, hvor vi sammen satte os til at skrive uddybende forklaringer af de mange oversigter og doshatests, så man som udefrakommende kan få en struktureret indføring i ayurveda og få et indblik i ens konkrete typologi og håndteringsmuligheder i forhold til ubalancer. Vi skrev også et afsnit til omkring gruppedynamikker. Det er blevet til en lille 84 siders bog, der bl.a. er blevet modtaget virkelig godt af Karens rejsende, der alle får et eksemplar af bogen med til Indien. Den kan ses i pdf her, men den er også mulig at købe fysisk i mit regi.

Jeg bruger også selv bogen på kurser á typisk 2, 3 eller 4 timer, hvor temaerne er:​ - GRUNDLAGET. Grundprincipperne i ayurveda gennemgås, den personlige dosha og eventuelle ubalancer afdækkes, og vi skal tale om, hvordan principperne fra ayurveda kan integreres i det dagligt levede liv på en nem måde. - GENVIND BALANCEN. Næst gennemgås, hvordan princippet om 'Opposites as treatment' gennemsyrer ayurveda. Vi gennemgår helt konkrete balancerende tiltag, hvad angår kost, motion, mental performance, søvn mm.  - FORSTÅ RELATIONERNE. Sluttelig går vi ind i relations-dynamikkerne - i familien, venskabskredsen og på arbejdspladsen. Hvordan forskellige strukturer kan gå på kant med hinanden - og hvordan vi kan forstå og bruge forskellighederne mere konstruktivt.

ayurveda 2.0.jpg

Ayurveda i dagligdagen

Denne arbejdsbog, 84 sider (læs i pdf ved at trykke på billedet) beskriver i klart overblik de vigtigste begreber, så du får mulighed for at integrere ayurveda bid for bid i dagligdagen for dig selv og i dine relationer. 

 

Ayurveda er en filosofi og et system, der kan bruges til at få indsigt i din grundlæggende natur.

 

Du kan starte med at teste din krop-sind type og de eventuelle ubalancer, du har. Der gives efterfølgende systematiske og konkrete input til, hvordan du genvinder balancen ved hjælp af kost, motion, søvn, meditation mm. 

 

Derudover gives ideer til, hvad og hvordan du kan justere i dine relationer, således at den gensidige forståelse og respekt for hinandens forskelligheder og særheder bedres. 

 

Trivsel og balance i ayurvedisk forståelse handler om at kende sin individuelle og unikke krop-sind konstitution. Ayurveda bruges herefter som en logisk struktur, du kan læne dig ind i, når du justerer på kost, motion, arbejdsvaner, døgn- og årstidsrytme mm. 

 

Justeringer handler ofte mere om ’måden hvorpå’ end ’hvad’. Der er ikke specifikke forbud eller entydige fremhævelser af bestemte ting at spise, drikke og gøre; det handler mere om at balancere på dynamisk vis. Systemet er således meget selvomsorgsvenligt og rummeligt. 

Som hjælperedskaber til at integrere de ayurvediske principper i hverdagen, er der lavet tre mere produkter: Et sæt plakater og to kogebøger. De hentes i pdf ved at trykke på billedet.

ayurvedaplakater

11 ayurveda-plakater

Claus Gamborg har lavet 11 meget smukke oversigtsplakater, der kan være gode at printe til hvis man i en periode vil minde sig selv om, hvad og hvordan med doshaerne.

Se som pdf ved at trykke på billede til venstre

en lille kogebog.png

Vegetarisk mad med saft og kraft

En væsentlig del af det at leve ayurvedisk er at tilpasse sin kost efter ens dosha og de fysiske og / eller psykiske ubalancer, man har. Gitte Meldgaard har i forbindelse med nogle stresshåndteringskurser samlet en vegetarisk kogebog, der tager højde for alle tre doshaer, og som deltagerne havde glæde af at lave mad efter hjemme mellem kursusgangene.

Se som pdf, 32 sider

madinspirationer.png

Madinspirationer - og ayurvedisk perspektiv herpå

Jeg har lavet syv nedslagspunkter og samlet det i én artikel, hvor det også perspektiveres, hvad og hvordan de specifikke ting påvirker doshaerne. Der er en lang række opskriver under hvert punkt, som er: 1. Ghee. 2. Brød. 3. Grød. 4. Postej. 5. Suppe. 6. Salat. 7. Tomatsauce. Sluttelig madinspirationer til når man har både vata og kapha ligeligt repræsenteret i sin struktur.

Se som pdf, 26 sider

Aldring og forfald

Deepak Chopra har skrevet bestselleren 'Krop uden alder, sind uden tid' (1. udg. 1999, på engelsk 'Ageless body, timeless mind' (1993), og den har fulgt mig, siden jeg tog min meditationslærer-uddannelse hos ham (1996-1998). Jeg har lavet et ekstrakt af bogen, der er blevet til en 32 siders konkret og handlingsanvisende arbejdsbog.

Langsommere_fysisk_forfald_2016_210x297_forside.jpg

Langsommere fysisk forfald og visdomsbaseret aldring

Arbejdsbog, 32 sider, læs i pdf ved at trykke på billedet til venstre. 

 

På forskellige måder frygter vi fleste at blive gamle. Og især at blive gamle før tid. Arbejdsbogen beskriver markører og handlemuligheder i forhold til at ældes langsommere fysisk set, samt psykologisk bibeholde åbenhed, fleksibilitet, accept, tillid og evne til at indgå i kærlige relationer, hvilke er de væsentligste af de psykologiske aldersmarkører. Den beskriver både umiddelbare fysiske og psykiske initiativer i forhold til at ældes fysisk langsommere og bevidsthedsmæssigt visdomsbaseret. Dens hovedfokus er, hvordan vi kan nå det kvantemekaniske niveau, og derfra dels være i kontakt med det aldersløse i os, og dels foretage dybtgående transformationer aldringsmæssigt set. Temaerne er mere specifikt: 1. Kroppen. 2. Helheden: den kvantemekanisme virkelighedsopfattelse. 3. Bevidstheden. 4. Øvelser. 

Der er tre guidede øvelser (s. 24, 26, 29), som hører til arbejdsbogen; korte, kraftfulde meditationer, der sender én på en perceptuelt grænsesprængende oplevelse. Lyt gerne til alle tre guidninger samlet, som en kontemplation i 8 minutter. Eller mere fordybende, lad hver enkelt guidning danne udgangs-punkt for en længere egen meditation med det givne fokus, i 10, 20 eller 30 minutter, hvor lang tid du måtte ønske at sætte af til det.

At gennemskue stoffets maske
00:00 / 03:56
At lukke kløften
00:00 / 02:14
At opleve sig fra kvanteperspektiv
00:00 / 01:49

Trivselsfremme; 3 perspektiver med inspiration fra østlige traditioner

Jeg deler tre måder til sundheds- og trivselsfremme, som har fulgt mig gennem mange år. Deepak Chopras 7 spirituelle love er et filosofisk livsgrundlag pakket ind i en ugestruktur, og som jeg har haft glæde af at sætte specifik fokus på i perioder af livet, dette for at forankre sig selv i en rytmicitet, der holder en på sporet af nogle bestemte værdier, hvorudfra at leve livet.

I flere yogatraditioner bruger man at rense tarmene med jævne mellemrum. Det er også en praksis, som jeg har haft glæde af at bruge, hvorfor jeg deler inspirationen.

Zoneterapi er vel efterhånden en anerkendt komplementær behandlingsstrategi. I start-20'erne tog jeg en uddannelse heri, og zoneterapien har jeg siden da brugt på børn, venner, familie, ligesom jeg gladeligt bestiller en omgang med jævne mellemrum. Her blot en oversigtsplakat, der også kan inspirere dig til at massere og nusse dig selv og andre under fødderne.

de syv spirituelle love.png

De / spirituelle love for succes

Deepak Chopra anses for at være en af vor tids mest indflydelsesrige spirituelle lærere. »De 7 spirituelle love for succes« er med mere end 3 millioner solgte eksemplarer hans største bestseller. 
Jeg har lavet et kort ekstrakt af bogen. Ordet »lov« bruges fordi Chopra aflurer naturens grundlæggende funktionsmåder og omsætter dem til et filosofisk- og handlingsrettet værdigrundlag, der giver konkrete inspirationer til 'korrekt adfærd'. 

Læs som pdf, 18 sider

tarmskylning.png

Tarmskylning

Tarmskylning er en yogapraksis; en både mild og effektiv udrensningsmåde. Det kan måske forekomme både fremmed og ulækkert at skylle sin tarm igennem med adskillige liter saltvand, som det er tilfældet i denne praksis. Men tænk lige over, hvor meget gammelt skidt, der sikkert er ophobet i dine tarme? Dét er da ulækkert! Denne artikel fører dig igennem hvorfor og hvordan en tarmskylning gennemføres. 

Læs som pdf, 12 sider

zoneterapi.png

Zoneterapi

 Enhver kvinde/mand med respekt for sig selv, kan tage ansvar for at behandle / lindre både sig selv og familien for små skavanker med zoneterapi. Artiklen anviser konkret zoneterapi til husbehov.

Se i pdf, 2 sider

bottom of page