top of page

TID TIL NÆRVÆR

Se & lyt til en kort intro til temaet, så du nemmere kan vælge, hvad du vil fordybe dig i.

Er der ét enkelt svar på, hvad der skal til for at man som menneske trives? Nej, der er mange elementer og dynamiske forhold, der afgør trivslen. Men én ting har dog fulgt mig siden jeg som ganske ung funderede over det spørgsmål; det er: KVALITETEN AF DET DAGLIGE NÆRVÆR oplever jeg som helt afgørende for den mentale, fysiske og åndelige trivsel. 
 

Et af de første produkter, jeg var ophav til omkring temaet nærvær, startede i 2004. Det var også her, at hele online platformstanken startede. Sammen med Søren Schandorf uploadede jeg hver dag en lille ny fortælling om nærvær, hvor vi havde omkring 200 modtagere af mailen. Det blev til 6 temaer / bøger, bestående hver af 28 små Tid til Nærvær fortællinger. Det er billederige, kort-tekstede fortællinger, der afsluttes med et oplæg til eftertanke. Hver bog er 35-45 sider. (Fotos i de seks bøger: istock, shutterstock, pixabay, Mette Kold). 

Se dem hver især nedenfor i pdf ved at trykke på det runde billede. Pdf åbner i nyt vindue.

bog 1.png

Mål og visioner

Der spændes en struktur ud, der giver plads til at reflektere over såvel konkrete og realistiske mål som højere eller mere abstrakte, følelsesmæssige mål. Det handler om at forholde sig til muligheder, forhindringer og begrænsninger, der er omkring målene; men også at bevidstgøre det potentiale, der ligger i at turde se nye mål.

bog 2.png

Kreativitet og leg

Den kreative proces har sit udspring i det værdigrundlag man bevidst eller ubevidst lever efter. Det handler om at genkende og anerkende ens originalitet som individ og regelmæssigt forny eller genopfriske sine personlige værdier og mål. Dette er grundlaget for at nå ens mål, store som små, på en sjovere og mere berigende måde.

bog 3.png

Barne Lighed

- en vigtig nuance af kreativitet. Jo mere vi er i stand til at give slip på den rationelle, logiske og kontrollerede tænkning, desto mere kan vi dykke ned i legens ’barnelighed’ og trække på vores uudnyttede resurser. Den såkaldt ubevidste intelligens kan her finde nye metoder, nye måder at håndtere de opgaver vi giver os selv og sættes på af andre. Den kapacitet er fuldt udfoldet i barnet, så det handler om at ’generindre’ den ressource det er at være barn og få den til at være aktiv sammen med de ’voksne’ resurser.

bog 4.png

Godt og ondt

Følelser spiller ind på alt hvad vi gør, alt hvad vi tænker og alt hvad vi ser os selv som - også selvom vi bilder os andet ind. Følelser, både de bevidstgjorte og de ikke bevidstgjorte, kan begge være hjælpere og hæmmere i det daglige liv. Bevidstgørelse af følelser hjælper til et mere frugtbart samspil mellem følelse, fornuft og handling og er et vigtig redskab til at frigøre ressourcer og ”komme til sig selv”.

bog 5.png

Sammen og adskilt

 Relationer er er på en og samme tid det mest konkrete og det mest abstrakte i tilværelsen. Alt hvad der opleves som virkeligt i ens liv er en form for relation. Vi er i relation til vores familie, vores venner og kollegaer, til naboen, til dyr, til ting, men vigtigst af alt er vores relation til os selv – det er herigennem at alle livets mangfoldige relationer har deres udspring – hvis vi ikke er i relation til os selv, er vi ikke i relation til noget som helst.

bog 6.png

Svar og gensvar

Uanset hvor vi er og hvordan livet leves, bliver vi konstant bombarderet med impulser, sanseindtryk, informationer, følelser og synspunkter. Ganske vist er det umuligt at stoppe op og bearbejde alt, hvad der kommer på bare én dag, men alligevel er vores reaktioner på omverdenen altafgørende for, hvordan livet opleves, og hvordan det former sig. Nogle gange er der tilsyneladende kun én bestemt måde at reagere på, men ikke desto mindre er den måde vi vælger at svare tilbage på vores valg og vores ansvar.

Søren Schandorf, Claus Gamborg og jeg tog i 2006 de bedste af de små fortællinger og var omhyggelige i designet af en 'coffee-shop' bog.

Se nedenfor i pdf ved at trykke på billedet, 176 sider.

Bogen kan købes som fysisk eksemplar her

Tid til nærvær 2.0.jpg

Tid til nærvær

Den blev beskrevet således ude i butikkerne:

»Bogen Tid til Nærvær er en samling historier, inspirerende citater, refleksioner, meditationer, provokationer og visdomsord og masser af skønne, forunderlige billeder og illustrationer. En bog der skal sanses og føles frem for læses og tænkes. Den kan stadig også købes i fysisk format. Bogen docerer intet, lægger ingen viden frem, men inviterer på en legende måde ind i kontemplation og meditation.« 

bottom of page