Visualisering mindfulness & meditation

De fire bøger og manualer beskrevet nedenfor indeholder en række øvelser. Jeg har lavet speaks til langt de fleste. Besøg AUDIO oversigts-siden for at komme igang med at praktisere. Det er nemlig først, når vi praktiserer, at vi fatter og erfarer, hvad meditation kan gøre for os!
God fornøjelse

Bøger og manualer

 

MEDITATION (216 sider). I 2010 udkom den bog, der var min foreløbige opsamling af det arbejde, jeg havde gjort med mindfulness og meditation. Jeg har valgt at lægge den ud i pdf-format til fri afbenyttelse, men den kan også stadig købes i fysisk format, hvis man ønsker at have den som sådan. Den er tænkt som en fagbog for mennesker, der allerede arbejder med meditation, men kan også anvendes som ’gør det selv’ manual for de, der kender lidt til meditation i forvejen. Ideel at benytte som grundbog på mindfulness- og meditationskurser, fordi den både er faglig, case-orienteret og systematisk præsenterer en lang række øvelser.

Bogen belyser, hvordan meditation kan blive mere integreret i det dagligt levede liv og give større nærvær og livsglæde samt mere ægte og dybe relationer. Gennem hele bogen strøs cases og personlige fortællinger fra kursister og klienter, der levendegør og præcist identificerer nogle af de udfordringer og gevinster, der er ved at integrere meditation i sit liv.

Bogen giver en grundig teoretisk gennemgang af, hvad meditation er, samt hvilke effekter meditation giver fysiologisk, psykologisk og sjæleligt. Den gennemgår systematisk en række øvelser og teknikker, så læseren får praktiske anvisninger til en række vidt forskellige måder at meditere på. I alt er 30 øvelser beskrevet i bogen. Adskillige af dem har jeg indtalt som guidede øvelser, se nedenfor.

Bogen kan ses i pdf ved at trykke på billedet

Meditationsbog_forside.jpg

PLAKATER. Der er lavet i alt 23 plakater, der rummer essensen af alle bogens kapitler.

- 8 oversigtsplakater,

- 11 til praktisk eftertænksomhed (dvs. enkle plakater der inspirerer til mindfulness i hverdagen), samt

- 4 plakater, der dækker det energimæssige aspekt (chakraer).

Se dem i pdf

KOM IGANG MED MINDFULNESS OG MEDITATION OG FÅ EN REGELMÆSSIG PRAKSIS (120 sider). En arbejdsbog til såvel kursister, der gerne vil gå systematisk og dybtgående til værks og til professionelle, der selv ønsker at træne at guide øvelserne, lavet i 2016.

 

Den består af tre dele: Del 1 beskriver hvad mindfulness og meditation er og giver hints til de uformelle dagligdags mindfulnesspraksisser. Del 2 indeholder en kort faglig baggrund for forskellige indgange til mindfulness og meditation, samt indeholder transkript af alle de 20 guidede øvelser. Del 3 sætter fokus på meditative praksisser til håndtering af angst, stress og depression.

 

Arbejdsbogen er altså en slags 'brugsaftrykket' efter 'Tid til nærvær' og 'Meditation', hvor de to første skrifter mere essentielt forsøger at begribe åndsnærvær, nærvær, fokus, koncentration, mindfulness og meditation som oplevelser og som sansninger.

Bogen kan ses i pdf ved at trykke på billedet

HELE_BOGEN_forside.jpg

MINDFULNESSBASERET PSYKOLOGISK SMERTEBEHANDLING (140 sider)

Det har været en ambition for mig siden 2002 at udvikle en helhedsorienteret veldokumenteret smertehåndteringsmetode, hvor den smerteramte får redskaber til at reducere smerter, forbedre søvn, få mere energi og samlet set en højere livskvalitet. Vi arbejder ud fra et koncept, der kan hjælpe langt de fleste med kroniske smerter til at få det bedre.

Lang erfaring med og forskning i helhedsorienteret behandlings effekt på endometrioseramte kvinder, har ført til, at vi i 2015 (baseret på samarbejde med Hanne Vedsted-Hansen og Karina Ejgaard Hansen) har udarbejdet en manual, hvor vi har kælet for indhold, struktur og layout. Vi benyttede den i forbindelse med et trearmet randomiseret og kvantitativt baseret forskningsprojekt. Her blev manualen brugt i et stringent 10 ugers forløb. Jeg vil dog understrege, at i den kliniske praksis bruger jeg manualen dynamisk og fleksibelt i forhold til den / de givne klienters aktuelle situation og behov.

Jeg har primo 2020 valgt enkelthedens vej, nemlig at lægge manualen ud til fri afbenyttelse i pdf-format. Tryk på billedet for at se den. 

 

Du som professionel og du der har smerter - lad dig gerne inspirere og bruge dele eller hele manualen. Omend manualen er skrevet til målgruppen kvinder med endometriose, er det min erfaring, at metoderne kan bruges af stort set alle med kroniske smerter. I manualen er også indarbejdet nænsomme yogapraksisser, der er velegnede til mennesker med kroniske smerter.

Det skal påpeges, at en del af øvelserne er de samme som i den generelle arbejdsbog om mindfulness, samt i manualen for kræftramte. Det skyldes naturligvis, at mindfulness og meditation er tidløse praksisser, de er for alle, og de har bred effekt i krop, sind og sjæl. En del af de omkransende tekster omhandler det at have smerter, og de omhandler måden hvorpå at indarbejde mindful bevægelse, yoga, i sin meditative praksis. Her skiller manualen sig således ud fra den generelle arbejdsbog.

mindfulness endo.png

MINDFULNESS FOR KRÆFTRAMTE OG PÅRØRENDE (100 sider).

Fra 2013-2016 (hvor jeg flyttede til København og derfor måtte stoppe) underviste jeg på Kræftens Bekæmpelse i Aalborg mange kræftramte og pårørende i mindfulness og yoga. Du er velkommen at downloade og bruge den arbejdsbog, der ligger til grund for 8 ugers kurset, som vi udviklede. Bogen er relevant både for dig, der er kræftramt og dig, der underviser kræftramte. Der er en del overlap i forhold til den generelle arbejdsbog, men også en lang række specifikke afsnit vedrørende det at være kræftramt, samt der er specifikke yogaøvelser, som vi fandt var særligt gode i forhold til kræftramte.

 

Tryk på billedet for at se den i pdf 

mindfulness kræft.png

Hvad er mindfulness?

Det er et paradoks, at aldrig har vi talt mere om som kultur, at vi skal 'lave mindfulness' - og dog gætter jeg på, at vi fleste har lidt svært ved at få ordentligt greb om, hvad det egentlig er. Jeg satte i 2020 speaks ind i et slideshow, jeg underviser efter, så det kan blive tilgængeligt for den nysgerrige besøgende her på hjemmesiden at finde et mangefacetteret svar på det spørgsmål. Beregn godt en times tid til at se og lytte det igennem.   

Det er en ppsx-fil (powerpoint-fil), der, når du trykker på den, automatisk downloader til 'overførsler' på din computer. Når du åbner den, så er det optimalt at se slideshowet i 'præsentationsvisning', så du har overblik over alle slides nederst. 

Compassion / kærlig venlighed

Der findes en voksende mængde compassion-baserede manualiserede meditationskurser, og der forskes flittigt i, om, at og hvordan det har effekter. Hver retning har sin berettigelse og formål, og dygtige lærere sætter hver deres fokus på perspektiver ind i compassion. Der er skrevet en, efter min mening, overordentlig klog og vis bog om især mindfulness' effekter i hjernen, nemlig Daniel Goleman & Richard Davidsons: Altered traits. Science reveals how meditation can change your mind, brain and body. I kapitel 6 fokuseres på Compassion.

 

Ud fra det kapitel har jeg lavet en forelæsning, hvor compassion-begrebet defineres, perspektiveres og diskuteres. Især spørgsmålet om compassion-træning kan være et alment menneskeligt dannelsesværktøj, og i så fald hvordan, kranses der om. 

Det diskuteres vidt og bredt om og hvordan begrebet skal oversættes. Jeg sætter det synonymt med Bamhjertighed, og italesætter det ofte også som Kærlig Venlighed.

Brugsanvisning vedrørende slideshow, som ovenfor.

Retninger og metoder i vesten

På basis af systematisk forskning og grundig manualudarbejdelse og uddannelse, er en række retninger inden for mindfulness blevet anerkendt til brug i vestlig professionel kontekst. Afsnittet beskriver nogle af de mest kendte retninger og baggrunden for dem. Retningerne er præsenteret og gennemgået på en sådan måde, at de er brugsorienterede, for såvel behandlere som klienter. Det er en pdf af enten et slideshow eller et word-dokument, der åbner i egen ny fane:

MBCT: Mindfulness baseret kognitiv terapi (11 sider)
 

ACT: Accept & Commitment Therapy (51 sider)

DBT: Dialectical Behavior Therapy (47 sider)

Det er meget vigtigt at understrege, at der findes mange andre væsentlige retninger og skoler inden for mindfulness, meditation og compassion. Retninger, repræsenteret ved stiftere og lærere, som kan være meget fagligt dygtige og benyttede over mange år / årtier i både DK og worldwide. Bemærk yderligere at retningerne 

MBSR: Mindfulness based stress reduction, MSC: Mindful Self Compassion og CFT: Compassion Focused Therapy mener jeg specifikt hører under denne oversigt for sundhedsprofessionel brug i vestlig kontekst; der kommer artikler / slideshows om disse tre retninger, når jeg prioriterer at bruge tiden på det.