Trivsel er en mangeartet størrelse

Begrebet 'trivsel' bruges bevidst i overskriften, fordi ordene sundhed, balance, glæde, lykke etc. i min mund lægger for meget biasedhed i retning af en stræben efter perfektion. Ordet trivsel indebærer i min optik mere plads, mere accept af livet som både lort og lagkage, som bestående at en masse almindelighed og hverdag; der dog med åndsnærvær og kropslig levendehed kan blive meningen selv i livet. At dette 'skulle være nok', forudsætter dog accept af mørket, accept af at man blot er en lille brik i en stor sammenhæng, men dog og samtidig unik, så hver eneste tanke, følelse og handling både tæller og gælder. At blive bærer af den dialektiskhed - forgængeligheden, ubetydeligheden samtidig med unikheden og betydningen af at gøre sig umage med alting, det er en form for 'art of life'. Artiklerne, på hver deres vidt forskellige måder, beskriver, eksemplificerer og perspektiverer dette.

Temaet 'Trivsel er en mangeartet størrelse' er vel det, man på jævnt jysk kan kalde en blandet landhandel, mens det på københavnsk kan kalde et overflødighedshorn. For nu en kort guide ind i emnerne, og derudover blot en opfordring til med åbent sind at gå på opdagelse på egen hånd i de vidt forskellige temaer og artikler. Der er nogle få artikler af gæsteforfattere, der er enkelte samskrivninger, og derudover er de fleste af skrifterne fra min hånd.

Overskriften udgør konsekvent et link til skriftet i pfd-version.

Det starter ud med en forklaring og beskrivelse af det sundhedspsykologiske faglige fundament i:

At lytte til kroppen (46 sider)

Der gøres i del 1 rede for vigtigheden af et helhedsperspektiv på trivsel, beskrevet med den bio-psyko-sociale model (3 sider). I del 2 redegøres der for begrebet interoception, og forskning omhandlende dette fremdrages (5 sider). I del 3 (35 sider) fremdrages et konkret klinisk arbejdsredskab; Kropssystemerne som et selverkendelsessystem. At forstå sig selv fysisk indefra og forbinde det med sinds- og energitilstanden.

Kropssystemerne - at forstå sig selv fysisk indefra og forbinde det med sinds- og energitilstanden (24 sider)

Del 3 er lavet i en kortere oversigtsversion, et slideshow, der udgør en klar struktur og korte sentenser udi denne kropssystems- og selverkendelsesudforskning. Et konkret arbejdsredskab.

Stressindentificering og håndtering (12 sider) 

Idet langt de fleste af mine klienter har stress inde på livet i én eller anden udtryksform, har jeg valgt kort at samle nogle overvejelser og strukturer til at identificere stressens form og udtryk, samt der er givet nogle konkrete bud til stresshåndtering. Den kommer langtfra omkring alt det materiale, jeg har, men udtrækker en essens af området.

Gæsteforfattere og samskabelser

Herfra bevæger vi os væk fra det stringent faglige, første skrift er formmæssigt helt ud af boksen.

Lys og skygge (44 sider)

En unplugged real life dialog mellem fotograf Finn Byrum og jeg, fordelt i 13 afsnit, rigt illustreret af Finn’s særegne billeder. Bestemmende for indholdet pamfletten er Finn Byrum’s (fotograf) og mit samarbejde om lys-skygge temaet; et tema vi har cirklet ind omkring fra vidt forskellige vinkler gennem nogle år. Omdrejningspunktet for samarbejdet har hver gang været nogle konkrete motiver, vi skal have skabt – men vi glider ofte ud af forskellige, men nok så vigtige, tangenter. Pamfletten er en invitation ”backstage”, hvor man dels kan følge vores arbejdsproces billedligt set, dels kan følge vore refleksioner i form af mail-dialoger i skabelsesprocessen. Sammenstillingen af motiv og tanker bag motiv finder sammen i dett skrift. Med Finns ord: 'Dette her fungerer, fordi det er en direkte indsprøjtning jordnært liv. På godt og ondt.' Vi kommer omkring mand-kvinde forholdet, midtlivsudfordringer, forstillelse, kontrol, private og offentlige rum etc. - Alt sammen temaer, der knytter an til lys og skygger.

The Tale of The Walking Panda (3 sider)

Når man har teenagere i huset, så udfordres man som forældre meget ofte på sine skygger; det er som om teenageren har en indbygget radar for, hvor han kan trigge os allerdybest. Min søn Sebastian, på tidspunktet hvor novellen skrives 18 år, har i flere år været det, vi voksne kalder doven og ikke tilstrækkelig målrettet, hverken skolemæssigt eller sportsmæssigt. Da han skulle skrive sin sidste engelske stil i 3.G., måtte han frit vælge emne og genre. Det tog ham 1 time en sen aften at skrive denne stil, som han med et skævt smil lagde foran os og kaldte såvel selvbiografisk som et gensvar til vi voksne. Vi blev meget tavse og fik lyserøde ører, for vi fik i den grad en lektie i nærvær – eller mangel på samme….!

(I revisionsprocessen 2020 får jeg lyst at tilføje: Sebastian er i dag 26 - og har på både kærlighedsfronten og uddannelses- og jobmæssigt helt styr på sit liv; også selvom 'mindst mulig anstrengelsesprincippet' har styret meget i hans liv ;-))

Tanker (af Pia Benfeldt Sørensen) om "somatisering" (5 sider) 

En indsigtsfuld artikel af Pia Benfeldt Sørensen om, at alle mennesker selvfølgelig somatiserer, hvorfor det er problematisk at det er en diagnose, som typisk stilles på mennesker, hvis sygdomskompleks man ikke forstår.

Autenticitet & Guddommelige kvaliteter hos det frie menneske (af Gitte Meldgaard) (9 sider)

Gitte, som hjalp mig i forbindelse med etableringen af hjemmesiden i en ny version i 2013, har været så generøs at skrive to meget spændende artikler til inspiratoriet, der giver ord og begreber på det at leve i overensstemmelse med ens grundlæggende natur.

Ægte Livsglæde; 28 dages online forløb (af Gitte Meldgaard) (34 sider)  

Da Gitte og jeg i 2013 arbejdede sammen om revision af min hjemmeside, lavede hun også et 28 dages online forløb, som jeg dog sidenhen valgte at afslutte at have på min hjemmeside. I stedet kan man her læse hendes 28 fine inspirationer, som tilmeldte fik hver morgen kl. 6.00 i 28 dage i træk.

Cyklus, Nydelse & Lyst (sammen med Mette Hyldgaard Skovmose) (22 sider) 

Der er samlet fire artikler, to af Mette Hyldgaard Skovmose, 1) Om cyklus - at sige ja til totaliteten i livet, 3) 'Det dernede', og to af jeg, 2) Et flow gennem en cyklus, 4) Overgangsalder og seksualitet. Artiklerne udgjorde refleksive input til et halvårs-kursus for kvinder, vi kaldte 'Det Nordiske Kvindeliv i Balance'.

Egne små refleksive skrifter

I oversigt:

  • Dyrebart dagligliv i juni

  • Verden i et sandkorn

  • Mål, nytteværdi og mening

  • Første gang jeg blev helt berøringsmæt

  • Hvem er jeg?

  • Hvad mangler du?

  • Konstruktiv indadvendthed

  • Udvendig viden og indvendig erfaring

  • Midtlivskrise

  • Harvard Business Schools ed for kommende ledere

Dyrebart dagligliv i juni (14 sider) 

En artikel om en torsdag eftermiddag, én af de dage, hvor lykken bare overmander én. Nuvel, der er mange 'helt almindelige dage' i hverdagen, men de sitrende levende glædesstunder må altså gerne huskes og udgøre erindringsmæssige guldkopier af det liv, man får levet...

Verden i et sandkorn (2 sider)

Tænk hvis det er sådan, at alt vi gør, er et hologram af, hvem vi er – og hvilke styrker, svagheder, balancer og ubalancer vi måtte have i vort liv. Det mener spædbarnsforskeren Daniel Stern...

Mål, nytteværdi, mening (5 sider) 

Livet skal give mening. Der skal være nogle mål, man er igang med at realisere. Man skal være nyttig. Eller behøver det være sådan? Eller i hvert fald, hvad der opleves som mål, nytte og mening skifter gevaldigt fra livsfase til livsfase, er min erfaring. Denne artikel er skrevet efter jeg blev 50, på et tidspunkt hvor der både var ædt nogle nederlag og skuffelser, som var blevet komposteret nogenlunde tilfredsstillende, og hvor jeg væsentlig mere følte livet som fuldbyrdet på en lang række områder, end et liv der skulle / skal have markant retning. Kan det, især efter midalderen, være mere meningsfuldt at flyde med livet, være i en slags udfoldet åndsnærværende dag for dag, frem for at eksistere i en kontraktion, en pipeline af målfasthed?...

Første gang jeg blev berøringsmæt (6 sider) 

En ærlig artikel om hudsult og nødvendigheden af berøring. En personlig oplevelse med en såkaldt panchakarma-kur, med 14 dages daglig massage, yoga og udrensning. Det kan anbefales...

Hvem er jeg? (4 sider)

En artikel, der dels beskriver en konkret ’lær dig selv at kende i dit inderste væsens kerne’ øvelse, dels en relationsøvelse, hvor spørgsmålet udforskes rammemæssigt stramt og på en helt bestemt måde sammen med andre. 

Hvad mangler du? (4 sider)

Refleksioner og input til at inspirere dig til at finde ud af, både hvad du mangler – og hvad du måske troede du manglede, men som i virkeligheden er en tildækning, der dækker over en helt anden crawing…

Konstruktiv indadventhed (5 sider)

En artikel, der udfordrer vores kulturs stræben efter konstant at være udadvendt og ’on’ – og i stedet argumenterer for konstruktiv indadvendthed og små og længere pauser dagen igennem.

Udvendig viden og indvendig erfaring (3 sider) 

Kropstrods, kropsanalfabetisme – kaldes vores forhold til kroppen i artiklen. I stedet for at hylde det grænseoverskridende, opfordres der til at lytte mere til, hvad kroppen egentlig fortæller – og give den det, den har brug for. Sværere behøver det ikke være.

Midtlivskrise (5 sider)

Refleksioner omkring midtlivskrisers opståen, og hvad der mon måtte være den bedste kur til at gennemleve dem på en sund måde.

Harvard Business Schools ed for kommende ledere (4 sider) 

Beskrivelse af og refleksioner over en ed der – hvis udlevet i praksis – vil gøre verden til et bedre sted at være.

Eftertanker om dette tema; hvorfor skrifterne er her, hvad der er mulighederne og svaghederne ved dem 

Som psykolog bliver man nok lidt positivt biased omkring kvaliteterne i pausen, i indadvendtheden. Fordi når klienter kommer til én, så er det jo typisk i en periode af livet, hvor dele eller det hele 'er fucked'. Derfra, fra lavpunktet, eller oven i købet på vej mod lavpunktet, der indtræffer fordi man nu bliver holdt og tør overgive sig til det, begynder man at mærke dybere indefter i sig selv, man skræller lag af og skiller skidt fra kanel, man arbejder med kvaliteten af relationerne, med ens arbejdsidentitet. Og når typisk ud på den anden side væsentlig klogere på sig selv og sin retning.

 

EKSISTENSEN, MENINGEN kaldte på én, man lyttede, påtvunget af smerten, og man blev mere sig selv i processen. Dét er da smukt!

Adskillige af artiklerne er blevet til ved kontemplation efter en klientsamtale. Eller er blevet til, når jeg selv har stødt på temaet, der skrives om, på den rå måde. Selv om man er faguddannet udi sindsforvaltning, er man jo på ingen måde vaccineret mod livets op- og nedture. Og ja, så afspejler skrifterne også, hvor meget jeg gennem tiden har været optaget af begrebet 'nærvær', der er så ligetil og alligevel hele tiden glider én af hænde. 

En væsentlig ting mere at sige om de egne skrifter, der ligger her er, at det er mange år siden, at jeg slap forestillingen om at sundhed og balance er 'syv trin til...' og 'du skal bare...' agtigt. Jo dybere man dykker, jo mere ydmyg bliver man over for, at det ikke sådan bare lige kan beskrives og begribes. Skrifterne inviterer til vidvinkel og spændvidde i vores forståelse af 'trivsel'.

En sidste ting, der skal fremhæves er, at rigtig meget af det, der skrives, heriblandt også mange af de ting, jeg selv har skrevet, skrives til et bestemt formål, udspringer af specifik forskning, retter sig mod specifik undervisning, eller en bestemt artikel til en bestemt avis/bestilling, en specifik bog til en specifik målgruppe, et bestemt antal anslag - etc. Eller formålet er mere eller mindre kommercielt. De fleste artikler går igennem en editeringsproces, og de fleste artikler har en specifik betalende målgruppe in mente. Men det er altså rart at have forskellige slags frirum her i livet. Inspiratoriet her har gennem årene været mit frirum, hvor jeg bare kunne lægge ting ud, som var et produkt af min egen refleksionsproces, uden at jeg stod til ansvar for nogen som helst for noget som helst. Jeg har haft en umådelige skrivetrang, en umådelig skabertrang, idet mange af tingene her også indbefatter visuelle udtryk og billeder i hobetal. Og her på inspiratoriet er rollerne vendt lidt om. Besøg hjemmesiden og læs med. Eller lad være. Jeg er selvfølgelig glad og taknemmelig, hvis mine skrifter kan inspirere eller trøste nogen - men jeg afhænger ikke af antallet af læsere eller præcis hvad og hvordan I synes om mine skabelser. Og måske netop i dét lys bliver mine skrifter nedenfor rare at læse - fordi jeg vil ikke noget bestemt med dig som læser, andet end invitere dig ind i en tankestrøm, en stemning, en sansning, et perspektiv, der ikke hævder at være det eneste sande men bare ét vue.