top of page
GUIDEDE MEDITATIVE PRAKSISSER
meditation.jpg
sind-3_edited.jpg
ånd.jpg
ikon guidning natur.jpg
ikon guidning åndedræt.png
ikon guidning hjerte.jpg

Det er op til den enkelte, hvordan man vil meditere. Hvor meget. Med hvilke praksisser. I bevægelse eller stillesiddende eller -liggende. Og hvordan man vil meditere, kan skifte i forskellige livsfaser. Meditationen skal jo nære det aktivt levede liv. Det er også et personligt anliggende, om ens praksis har en åndelig forankring. 

 

De spirituelle traditioner peger ultimativt mod 'enhed med alt' og 'enheds-bevidsthed'. Således findes der en række meditationer, hvor man bliver peget i den retning. Nedenfor er der både meditationer, der er hentet fra forskellige af disse traditioner, og der er oplevelser og kontemplationer, der udspringer fra naturen og peger mod kosmos, ligesom at jeg minder om, at vi også fra en vestlig videnskabelig vinkel ér et med alt, i hvert fald fra et kvantefysisk perspektiv. I de østlige traditioner kalder man det energetiske i mennesket bl.a. for chakra-systemet, og flere meditationer vil også omhandle dette system.

 

Det åndelige er også vestlig kultur-forankret. Kristendommen byder på en lang række fine bønner, hvor jeg blot har de for mig til væsentligste bønner med her, ligesom der er en enkelt bøn fra en vestlig mystiker-tradition. 

Følgende temaer styrer således rækkefølgen: 1) Bønner. 2) Et energetisk perspektiv på ånd. 3) Naturforankret åndsnærvær.

Bønner

fadervor.jpg

Fadervor

Fadervor lærte jeg af min mormor, og den hører simpelthen med til det at lægge sig til at sove hver aften; kulturkristendommen er dybt forankret i mig.

Se pdf at tekster ved at trykke på billede, alle tre bønner er samlet her.

Fadervor
00:00 / 00:40
sindsrobønnen.jpg

Sindsrobønnen

Sindsrobønnen kom til i en turbulent periode i midtlivet; den hjælper mig til at give slip og acceptere livet, som det er; hvilket vel er noget af det sværeste overhovedet?

Sindsrobønnen
00:00 / 00:40
steinerbønnen.jpg

Rudolf Steiner bøn

Rudolf Steiner bønnen er et fokus på, at vi er født til et virke på jord, og det er en forpligtelse og et ansvar at gøre sit bedste. 

Rudolf Steiner bøn morgen
00:00 / 00:33
Rudolf Steiner bøn aften
00:00 / 00:29

Et energetisk perspektiv på ånd

20-med sjælen som udgangspunkt.jpg

Med sjælen som udgangspunkt

Denne 6 minutters praksis skal mere betragtes som en påmindelse om at leve med udgangspunkt fra sjælen, end at den skal betragtes som en særskilt meditativ praksis. Så øvelsen afsluttes ikke, tværtimod fortsætter den ind i alle dagens gøremål og menneskelige samvær.

Med sjælen som udgangspunkt
00:00 / 06:16
19-chakraafbalancering.jpg

Chakraafbalancering med 28 sutraer (én gang) 

Dette er en chakra-afbalanceringspraksis. I hvert af de 7 chakraer lægges fire kvaliteter som frø, der kan spire, gro og sprede sig. Chakraerne balanceres. Ved at lægge frøene i energilegemet, vokser kvaliteterne ind i det mentale og manifesteres fysisk. Roligt og ubesværet over tid. 

Chakraafbalancering med 28 sutraer (med indledning)
00:00 / 08:32
Langsommere_fysisk_forfald_2016_210x297_forside.jpg

Langsommere fysisk forfald og visdomsbaseret aldring

Tre kontemplationer af Deepak Chopra, der har skrevet bestselleren 'Krop uden alder, sind uden tid' (1. udg. 19999, på engelsk 'Ageless body, timeless mind' (1993), og som har fulgt mig, siden jeg tog min meditationslærer-uddannelse hos ham, 1996-1998. Jeg har derfra plukket og lavet audio af tre korte, kraftfulde meditationer, der sender én på en perceptuelt grænsesprængende oplevelse. Jeg har brugt meditationerne i arbejdsbogen 'Langsommere fysisk forfald og visdomsbaseret psykologisk aldring', se temaet Visdomstraditionernes lærdom. 

 

Pdf af alle tre meditationer samlet i én, tryk på det runde billede.

 

Lyt gerne til alle tre guidninger samlet, som en kontemplation på 8 minutter. Eller mere fordybende, lad hver enkelt guidning danne udgangs-punkt for en længere egen meditation med det givne fokus, i 10, 20 eller 30 minutter, hvor lang tid du måtte ønske at sætte af til det.

At gennemskue stoffets maske
00:00 / 03:56
At lukke kløften
00:00 / 02:14
At opleve sig fra kvanteperspektiv
00:00 / 01:49

Naturforankret åndsnærvær

0_forside 7743052.jpg

Åndsnærvær

Vi fleste har givetvis prøvet, når det er som om vi bliver ét med den natur og det naturelement, vi er midt i, eller som vi går, står, sidder eller ligger og iagttager. Himmelrummet, havet, jorden, ilden.

 

Nedenfor er der et speak i fire dele, i alt 22 minutter, hvor du inviteres med ind i det at opleve sig som ét med havet, samt nogle efterfølgende refleksioner om samvær og samklang mennesker imellem.

De fire speaks tekst er samlet i en pdf på 6 sider, tryk på billedet til venstre. 

Del 1. En åndsnærværsoplevelse i havet

Åndsnærværelse er der hvor noget i mig træder til side, så jeg kan være så tilstede i oplevelsen, at jeg bliver eet med det, jeg sanser.

Åndsnærvær - del 1
00:00 / 03:44

Del 2. Lykkefølelse kan være knyttet op på alt levende

Der er en særlig kvalitet ved at opleve med dem, vi elsker. Men det er godt at have en disciplin og struktur omkring at gøre plads til væren og sansning som egen praksis. Så kan samklang med naturen også erfares.

Åndsnærvær - del 2
00:00 / 09:49

Del 3. Ensomhed versus samklang

Om når samklang mellem mennesker ikke er kunnet eller villet, eller den ene part bare er ubevidst om den andens ønske. Samklangsoplevelser kræver, at man gør sig umage.

Åndsnærvær - del 3
00:00 / 03:41

Del 4. Forbundethed og enhed

Forbundetheden mellem alt levende er her allerede, hele tiden, vi kan tappe ind i den - men det afhænger af, at vi indstiller os på den frekvens, hvor vi kan erfare den, og hvor vi samtidig er bevidste om, at vi erfarer.

Åndsnærvær - del 4
00:00 / 04:17
lv_brunier_hb-1.jpg

Af stjernestøv er du kommet

Kom med mig ud i natten, kig op i himlen. Og lyt til hvad astrofysikken har at minde os om.

Der er to speaks på knap fire minutter hver, i alt 7 minutter. Men blive endelig ude og nyd natten også efter at disse kontemplationer er færdige.

Teksten er samlet i en pdf på 4 sider, tryk på billedet til venstre. 

Del 1. Kosmisk enhedsbevidsthedsfølelse

... kan initieres på mange måder. Her er det med et citat fra astrofysikeren Anja C. Andersen, at vi mindes om, at vi er lavet af stjernestøv. At det er vores forfædre, bogstaveligt talt, der hænger deroppe. Fysisk common sense :-) 

Af stjernestøv er du kommet - del 1
00:00 / 03:37

Del 2. Lys og mørke

Der inviteres til fortsat at kigge op på stjernehimlen. Der sættes fokus på Lys og Mørke, på det bevidst at vælge at skifte forgrund og baggrund. Den skiveformede struktur, som Mælkevejen er, ser forskellig ud fra forskellige steder på jorden. Sikke et udsyn!

Af stjernestøv er du kommet - del 2
00:00 / 03:56
mørke-1.png

Sort mørke

Syv dele, tilsammen ca. 30 minutters audio, favner emnet. Faktuel baggrundsviden, kontemplationer, meditationer. 

 

Se pdf af alle tekster ved at trykke på det runde billede, 7 sider.

Del 1. Viden: Livet opstår i mørket

Der elaboreres over fysiske fakta om noget så forskelligt som undfangelse, fosterliv, fødsel, månen, tidevandet, årstidsrytmen, den cirkadiske rytme med mere. Denne viden danner baggrund for de i det følgende valgte kontemplationer og meditationer.

Sort mørke - del 1
00:00 / 05:32

Del 2. Refleksion: Hvordan kan mørket, metaforisk og konkret, bruges i det terapeutiske rum?

At være i et fælles ordløst rum om det allersværeste, dybt inde, kan være lige præcis den spejling, der gør mørket muligt at bære og transformere.

Sort mørke - del 2
00:00 / 03:19

Del 3. Praksis: En kort kontemplation om sort

Kunstnere har i mange hundrede år arbejdet med lys og mørke, sort og hvid. I denne kontemplation tages der udgangspunkt i de perspektiver, som Odilon Redon i slutningen af 1800-tallet havde.

Sort mørke - del 3
00:00 / 02:00

Del 4. Praksis: En kort kontemplation om da du blev til

Forestil dig lige præcis det sekund, hvor sædcelle og æg smelter sammen og du blev til, i det dybeste mørke...

Sort mørke - del 4
00:00 / 02:38

Del 5. Praksis: En blid indgang til søvnen

At falde i søvn kan være den blideste proces, i et stille nærvær og tryghed i og med mørket. Lad dig guide hen til falde i søvn kanten i denne 8 minutters audio.

Sort mørke - del 5
00:00 / 08:25

Del 6. Praksis: Mørkemeditation

At give slip på lyset og sige ja til mørket ved skumringstid kan være den dejligste måde at starte en efterårs- eller vinteraften på. Første del (6a) er nogle baggrundsrefleksioner om mørkemeditation, anden del (6b) invitationen ind i en egenguidet mørkemeditation. For en egentlig mørkemeditation foregår som en egen indre proces.

Sort mørke - del 6a
00:00 / 03:33
Sort mørke - del 6b
00:00 / 03:54

Del 7. Digt af T.S. Eliot: 'Jeg sagde til min sjæl...'

Når selv tro, håb og kærlighed fører til venten og dermed ikke-nærvær, hvad så?...

Sort mørke - del 7
00:00 / 01:14
bottom of page