Fortællinger fra det virkelige liv

»Fortællinger fra det virkelige liv« er blevet til organisk gennem 15 år og indeholder unikke, arketypiske, jordnære og genkendelige udfordringer og løsninger med udgangspunkt i helt almindelige menneskers liv. Fortællingerne er mails, citater, refleksioner, dialoger og interviews med bekendte, kolleger, venner, kursister og klienter. Alle deltagende har været medskrivere, redigerende og/ eller godkendt fortællingerne. Der er 13 fortællinger i alt.

De første otte fortællinger baserer sig på klient-forløb. De første tre omhandler de store udfordringer, der er forbundet med stress, angst, depression og meningsløshed. De næste fem er fortællinger, der tager udgangspunkt i kvinder med kroniske smerter. Fortællingerne tager fat på vidt forskellige temaer omkring smerte- og livshåndtering.

Overskriften udgør konsekvent et link til skriftet i pfd-version.

Håndtering af stress og depression (52 sider)

At uddrage erfaringer og komme tilbage på arbejdsmarkedet på en modnet måde, efter at have været sygemeldt pga. stress, udbrændthed og depression, er en kæmpe udfordring. Den bliver ikke mindre, hvis man er ganske ung, som denne klient i fortællingen er; det er en person i starten af 30’erne, og det er den alder, hvor man typisk betragter sig selv som høj-performende og uovervindelig. Læg dertil at klienten er mand. 

Eksistens og livsmening (37 sider) 

En kvinde i 30'erne, designer af profession, bliver ramt af stress og sygemelding. Vi arbejder især med temaet om livsmening. Hun har skabt 3 arketypiske visuelle bøger om 'Arbejdsfængslet', Det sande selv' og 'Balancegangen', hvorfra der vises udpluk; syv, otte og ni siders billeder, dvs. i alt 24 siders fantastiske billeder. Hun har senere en transformationsoplevelse, der sætter hende smukt på sporet af sig selv, så hun erfarer sin livsmening på et dybere plan; herom handler fortællingens sidste del.

Angst - og håndtering deraf (17 sider) 

Angst fylder stadig mere hos stadig flere mennesker, unge som ældre. Hos ethvert menneske, der oplever en psykisk udfordring eller lidelse, er der en unik kompleksitet bag, hvordan og hvorfor lidelsen er opstået. Denne fortælling, læseren præsenteres for her, er selvfølgelig, når den handler om én klient, således en unik og personlig fortælling. Og den kan i øvrigt læses i dét lys; som en god novelle om et menneskes proces med at få indsigt i eget følelsesliv. 

Hos de fleste, der oplever angst, er der imidlertid nogle fællestræk omkring følelsesophobning og følelsesudtryk, og der er nogle arketypiske elementer, når lige præcis angst tager én og vælter én omkuld. Således tror jeg, at de fleste, der har oplevet angst, kan spejle sig i fortællingen – og forhåbentlig få nogle hints og inspirationer til, hvordan at tage livtag med egen angst og livssituation.

Klienten er en kvinde i 30'erne, bankfunktionær, som starter et intensivt terapeutisk forløb efter adskillige panikangst-anfald. De første to måneders intensive forløb med både face to face samtaler og mail-samtaler beskrives. Hun udfolder essensen af, hvordan det er at være fanget i angst - og finde en vej ud af den igen.

Viljen til at ville - en smertefortælling uden filter (100 sider)

En kvinde, flyveleder, i slut 40'erne, begynder, efter år med kroniske smerter, blandt flere ting at praktisere mindfulness. Hun er så fokuseret og ihærdig i dette arbejde gennem et par år, at det lykkes hende at komme fuldstændig i kontrol på søvn og smerter. 2 års mail-samtale om det at tilegne sig teknikkerne, få forbedret søvnen, få en bedre balance mellem de ressourcer, hun har til rådighed og de krav, hun stiller til sig selv, er blevet til Viljen til at ville. 

Smertehåndtering gennem fri bevægelse (5 sider)

Karina, psykolog, er en kvinde i 20'erne, der gør en lang række ting for at håndtere sine kroniske smerter. Fortællingen dykker ned i en oplevelse med fri bevægelse, og hvordan hun oplever momenter af smertefrihed - og en ny evne til at kunne håndtere og reducere smerterne.

Maria: Identitets- og menings skabelse i ord og billeder (40 sider)

Maria lider af underlivssygdommen endometriose. Hendes fortælling beskriver en lang række af de udfordringer, der særligt karakterer unge, der lever med tilbagevendende eller kroniske smerter. Måtte du som læser føle dig alene med dine smerter, får du her et spejl i forhold til, at du desværre er i båd med mange andre unge kvinder.

 

Fortællingen har sin største særegenhed derved, at Maria i en periode af livet, hvor hun gik i intensiv terapi, brugte en del tid på at visualisere, dels hvordan hun så sig selv og sin situation, dels hvad hun drømte om inden for en række felter af livet. Hun arbejdede således med sin identitet, talenter, ønsker, relationer og mening. Hun skabte 10 spændende visuelle udtryk/plakater, der vises i fortællingen, der tekstmæssigt analyserer og fortolker plakaterne, samt illustrerer hvordan terapiforløbet tog sit udgangspunkt i dem. Derudover er der follow up på fortællingen om, hvor hun er 3 år senere og 6 år senere. Læs efterskrift (2 sider)

Fra symptom til diagnose - en meget lang rejse (3 sider) 

Du præsenteres for en oversigt over en kvindes undersøgelses- og behandlingsforløb, inden hun diagnosticeres med, først endometriose, næst fibromyalgi og nogle år senere konstaterer man, at jo, endometriose har hun, men nej fibromyalgi har hun ikke, men derimod har hun sjögrens syndrom. Desværre meget almindeligt, at det tager meget lang tid at få en korrekt diagnose – hvis det overhovedet lykkes.

Med værdigheden i behold (28 sider) 

En kvinde, pianist, lever med kroniske smerter, og i den forbindelse blev hun udsat for en psykiatrisering, der føltes temmelig overgrebsagtig. Terapiforløbet kom bl.a. til at handle om at genvinde værdigheden, tro på det kroppen fortæller, og danne sig ny livsmening, da pension blev eneste udvej. En skriftlig dialog mellem os blev til den todelte artikel "Med værdigheden i behold", der starter med en sundhedspsykologisk faglig refleksion om "mødet" mellem terapeut og klient, og hvor hun gensvarer med sin sygdomsfortælling og måden hun håndterer og får et værdigt liv påny.

De næste fem fortællinger baserer sig på interviews med venner, bekendte og kolleger, der har gjort sig nogle refleksioner om krop, sansning, livskvalitet og nydelse i dagligdagen.

Benthe Rasks have (32 sider, mest billeder) 

Der er mange måder at starte dagen på en god måde på. Benthe begynder sin dag i haven. Hun har som fast morgenritual at gå en tur gennem sin fantastiske og meget forskelligartede have, der rummer alt lige fra fine blomsterbed, til buske til store træer, så det mere og mere bliver til en naturgrund, grænsende ud mod egentlig skov. Der er vandbassiner, lækroge og masser af steder, man kan sætte sig og sanse. Der er trådt og anlagt stier, der snirkler og snor sig på kryds og tværs gennem den store have, så det tager 20-30 minutter at gå morgenrunden. Hun går sin runde året rundt. Der findes ikke dårligt vejr eller forkerte dage. Haven er jo forskellig hver evig eneste dag året rundt. Er der høj sne, så spænder hun langrendsskiene på og tager turen rundt. Er der regn og slud, så står gummistøvlerne parat. Hun er i en registrerende og flow-agtig bevidsthedstilstand fra det sekund, hun står op og starter sit morgenritual.

Husmoderliv (8 sider) 

Kit Ballermann, husmoder og akupunktør, er sig livets prioriteringer fra livsfase til livsfase meget bevidst, også selvom de indebærer en lang række fravalg. Hun er en vis kvinde. Artiklen er illustreret med billeder fra familiens æstetiske hjem og have.

Langsomhed i midtlivet før op i gear igen (18 sider) 

Første del af fortællingen beskriver, hvordan Pia Lykke sadler omkring de 50 sadler gevaldigt om, da hun ufrivilligt får sit livs første ledighedsperiode. Hun beskriver nødvendigheden af i denne fase af livet at have alenetid og megen tid til dvælen og indadvendthed. Jeg interviewede hende igen 3 år senere, hvor hun nu er tilbage på fuld skrue. Vi tog en dag til Vesterhavet ligesom sidst, hvor jeg interviewede hende, og vi funderede sammen. Artiklerne tilsammen viser, at livet er i konstant bevægelse mellem udadvendthed og gang i den, og pause og dvælen – i hvert fald hvis man tør svinge med i pendulets yderpoler. Men ingen tvivl om, at hvis man lader sig flyde med på de indefra strømmende naturlige livsfaser og rytmer, så bliver livet levet allermest fuldt og finder ind i sin egen fine balance.

Groove; motion der gør glad og godt, også mens man gør det (5 sider) 

Jeg måtte bare have et interview med Pernille efter at have danset groove en hel del gange og bare blive ’glad i låget og sitrende levende i kroppen.’ Sidenhen har vi lavet en række workshops og forløb sammen.  

Offer eller overlever (8 sider) 

Gitte Bitsch, psykoterapeut og kollega, blev interviewet om, hvad hun fik ud af at besøge "Acid Survivors Hospital" i Bangladesh. Mødet med kvinderne på hospitalet var i sig selv en berørende oplevelse. Og derudover tager hun fat på et kulturelt tabuiseret emne; om ikke vi er blevet nogle lidt sarte ofre, når livets udfordringer kommer?