Fortællinger fra det virkelige liv

»Fortællinger fra det virkelige liv« er blevet til organisk gennem 15 år og indeholder unikke, arketypiske, jordnære og genkendelige udfordringer og løsninger med udgangspunkt i helt almindelige menneskers liv. Fortællingerne er mails, citater, refleksioner, dialoger og interviews med bekendte, kolleger, venner, kursister og klienter. Alle deltagende har været medskrivere, redigerende og/ eller godkendt fortællingerne. Der er 13 fortællinger i alt.

De første otte fortællinger baserer sig på klient-forløb. De første tre omhandler de store udfordringer, der er forbundet med stress, angst, depression og meningsløshed. De næste fem er fortællinger, der tager udgangspunkt i kvinder med kroniske smerter. Fortællingerne tager fat på vidt forskellige temaer omkring smerte- og livshåndtering.

De næste fem fortællinger baserer sig på interviews med venner, bekendte og kolleger, der har gjort sig nogle refleksioner om krop, sansning, livskvalitet og nydelse i dagligdagen.

I alt 13 vidt forskellige fortællinger, både hvad angår indhold, form og længde.