Åndsnærvær; visdomstraditioners lærdom

Oversigt

Der præsenteres skrifter, viden, praksisser og øvelser i en nogenlunde oversigt, der dog vil være under vedvarende udvikling og omarbejdning hele 2021.

DET ÅNDELIGE som begreb får sin egen overskrift. Der vil også her blive præsenterer tanker, overbevisninger, teorier og praksisser til at arbejde sig dybere ind i sin egen og andres åndelige grundlag.

AYURVEDA har været et vigtigt fundament for mig at forstå mennesker ud fra. Det er et system til at forstå mennesket grundlæggende som natur og konstitueret af naturens elementer. Der er fire materialer hertil: En grund-arbejdsbog, samt tre uddybende materialer, 11 oversigtsplakater samt to opskriftshæfter.

ENERGISTRUKTUREN. At anskue mennesket grundlæggende som et energetisk væsen er helt fundamentalt for mig; der præsenteres viden og praksisser, som balancerer ens energisystem. 

 

Indledende tanker

Dette afsnit vil, som flere af de andre komme vidt omkring, afspejlende de interesser, jeg har forfulgt de sidste 40 år.

 

Jeg er opdraget kulturkristent, har haft 'en eller anden form for åndeligt forankrethed' så godt som altid, har studeret såvel de østlige traditioners filosofier (buddhisme og hinduisme) og de derfra udspringende meditative praksisser og yogaen, samt den kristne mystik - og har løbende kulturelt oversat det, jeg har studeret og erfaret.

 

Jeg har studeret hos mange forskellige lærere, DEEPAK CHOPRA skal for nu nævnes, idet det var i hans regi, at jeg tog min meditationslærer-uddannelse i 1998 og  hos hvem jeg løbende har videreuddannet mig.

De sidste 15 år har bibragt yderligere nogle perspektiver, som jeg først er klar til at skrive og formidle om nu. Jeg har haft en månedlig lektion hos VERNER BEKKER gennem alle disse år. Han er tidligere Rosenkorsorden-medlem. 

Den kristne mystik har i det hele taget haft draget mig nærmere længe. En anden væsentlig lærer, jeg har haft set regelmæssigt de sidste 5 år, er THOMAS BENTZON-EHLERS.

 

Såvel studiet hos Verner som hos Thomas er 'mystik omsat til levet liv', dvs. det er den personlige erfaringsdannelse, det i sidste ende handler om. Der vil her i 2021 komme artikler fra de to forløb, med formålet: Almen inspiration.

Det åndelige

Hvor dog starte et kæmpe afsnit om 'det åndelige'? Et afsnit, jeg har taget vel omkring 20 års tilløb til at give særskilt rum her på denne platform? I 2021 vil jeg arbejde mig langsomt igennem at putte ting ind her. For det åndelige er tidløs og kan ikke som sådan blive til ud fra en rationelt baseret kalenderstruktur for, hvad man skal lave hvornår. 

 

For nu startes ud med en 8 minutters video, der tager udgangspunkt i 3 sider i en af Verner Bekkers bøger, idet den meget fint beskriver strukturen for og formålet med progressionen af ens meditative praksis. Det vil sige, at mere end at være teoretisk og filosoferende, vil jeg forsøge at være praktisk anvisende, hvad angår udøvelse af åndeligt baserede praksisser. Oversigten danner baggrund for den struktur, hvormed jeg præsenterer en lang række guidede øvelser og oplæg til kontemplationer i audio.

KOSMISK KOMMUNIKATION. En undervisningsvideo om systematikken i anvendelsen af de indre praksisser. Visualisering, koncentration, meditation, dyb meditation, kontemplation og illumination er de praksisser, der kan lede mod kosmisk bevidsthed.

           Læs evt. tekst fra video som pdf

Ayurveda

ARBEJDSBOG (84 sider). Efter i en længere periode at have distribueret egne noter om ayurveda i stadig stigende antal, lavede jeg i 2013 en arbejdsbog, som jeg især brugte på de kurser, jeg afholdt. Karen Stigsen fra Grace Tours, der sender mange mennesker til Indien på 14 dages panchakarma-retreats foreslog i 2017 en 2. udgave, hvor vi sammen satte os til at skrive uddybende forklaringer af de mange oversigter og doshatests, så man som udefrakommende kan få en struktureret indføring i ayurveda og få et indblik i ens konkrete typologi og håndteringsmuligheder i forhold til ubalancer. Vi skrev også et afsnit til omkring gruppedynamikker. Det er blevet til en lille 84 siders bog, der bl.a. er blevet modtaget virkelig godt af Karens rejsende, der alle får et eksemplar af bogen med til Indien. Den kan ses i pdf her, men den er også mulig at købe fysisk i mit regi.

Jeg bruger også selv bogen på kurser á typisk 2, 3 eller 4 timer, hvor temaerne er:​ - GRUNDLAGET. Grundprincipperne i ayurveda gennemgås, den personlige dosha og eventuelle ubalancer afdækkes, og vi skal tale om, hvordan principperne fra ayurveda kan integreres i det dagligt levede liv på en nem måde. - GENVIND BALANCEN. Næst gennemgås, hvordan princippet om 'Opposites as treatment' gennemsyrer ayurveda. Vi gennemgår helt konkrete balancerende tiltag, hvad angår kost, motion, mental performance, søvn mm.  - FORSTÅ RELATIONERNE. Sluttelig går vi ind i relations-dynamikkerne - i familien, venskabskredsen og på arbejdspladsen. Hvordan forskellige strukturer kan gå på kant med hinanden - og hvordan vi kan forstå og bruge forskellighederne mere konstruktivt.

Energistrukturen

LANGSOMMERE FYSISK FORFALD OG VISDOMSBASERET ALDRING (arbejdsbog, 32 sider). Deepak Chopra har skrevet bestselleren 'Krop uden alder, sind uden tid' (1. udg. 1999, på engelsk 'Ageless body, timeless mind' (1993), og den har fulgt mig, siden jeg tog min meditationslærer-uddannelse hos ham (1996-1998). Jeg har lavet et ekstrakt af bogen, der er blevet til en 32 siders konkret og handlingsanvisende arbejdsbog.

På forskellige måder frygter vi fleste at blive gamle. Og især at blive gamle før tid. Arbejdsbogen beskriver markører og handlemuligheder i forhold til at ældes langsommere fysisk set, samt psykologisk bibeholde åbenhed, fleksibilitet, accept, tillid og evne til at indgå i kærlige relationer, hvilke er de væsentligste af de psykologiske aldersmarkører. Den beskriver både umiddelbare fysiske og psykiske initiativer i forhold til at ældes fysisk langsommere og bevidsthedsmæssigt visdomsbaseret. Dens hovedfokus er, hvordan vi kan nå det kvantemekaniske niveau, og derfra dels være i kontakt med det aldersløse i os, og dels foretage dybtgående transformationer aldringsmæssigt set. Temaerne er mere specifikt: 1. Kroppen. 2. Helheden: den kvantemekanisme virkelighedsopfattelse. 3. Bevidstheden. 4. Øvelser. 

Der er tre guidede øvelser (s. 24, 26, 29), som hører til arbejdsbogen; korte, kraftfulde meditationer, der sender én på en perceptuelt grænsesprængende oplevelse. Lyt gerne til alle tre guidninger samlet, som en kontemplation i 8 minutter. Eller mere fordybende, lad hver enkelt guidning danne udgangs-punkt for en længere egen meditation med det givne fokus, i 10, 20 eller 30 minutter, hvor lang tid du måtte ønske at sætte af til det.

Langsommere_fysisk_forfald_2016_210x297_
At gennemskue stoffets maske
00:00 / 03:56
At lukke kløften
00:00 / 02:14
At opleve sig fra kvanteperspektiv
00:00 / 01:49

TRE KORTERE TEKSTER OM LIDT AF HVERT